Demersuri


Ultimii ani au fost încărcați de modificări legislative importante, precum aprobarea unor noi norme de aplicare a Legii nr. 266/2008 a farmaciei, de negocieri privind Contractul-Cadru, de declarații publice la adresa farmaciilor și de crize în domeniul sănătății. Pentru fiecare dintre aceste aspecte, asociația a reacționat rapid și a transmis adrese și comunicate de presă. Mai mult, am fost prezenți la dezbateri, am solicitat întâlniri cu autoritățile publice, ne-am exprimat punctul de vedere și am susținut vocea farmaciilor independente. Demersurile realizate, precum și răspunsurile autorităților publice la diferitele probleme semnalate, le puteți regăsi în articolele de mai jos. 

Pentru că avem valori și interese comune, află cum poți deveni membru al asociației

Poți să ne susții activitatea prin contribuția ta

Februarie 2020

Farmaciile în relație cu CAS - demersuri privind data de întocmire a facturilor de decontare

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis către Casa Națională de Asigurări de Sănătate o adresă prin care solicită clarificări legate de data emiterii facturilor de decontare pentru medicamentele eliberate de farmacii. 
 
Adresa a fost realizată în urma informărilor care au fost primite din partea farmaciilor membre ale asociației din partea caselor de asigurări de sănătate legat de data la care acestea trebuie să emită facturile de decontare pentru medicamentele eliberate: emiterea facturii să se realizeze după data de 10 sau 15 a lunii următoare celei în care au fost eliberate medicamentele (până în acest an, data emiterii facturii era ultima zi a lunii în care medicamentele au fost eliberate către pacienți). 
Octombrie 2019

EXPERIENȚA FARMACIȘTILOR AFIE PREZENȚI LA CONGRESUL INTERNAȚIONAL ORGANIZAT DE FIP ÎN ABU DHABI

FIP – International Pharmaceutical Federation, este organismul internațional care reprezintă farmacia, științele farmaceutice și educația farmaceutică, fondat în 1912. Prin cele 144 de organizații naționale membre, prin membrii academici din cadrul instituțiilor academic și membrii individuali, reprezintă peste 4 milioane de farmaciști din întreaga lume. FIP este o organizație neguvernamentală care a fost în relații oficiale cu Organizația Mondială a Sănătății de-a lungul a 70 de ani. 

21 august 2019

Semnal de alarmă: amenzile nejustificate pot duce la falimentarea farmaciilor independente

Multe dintre farmaciile independente riscă să intre în faliment din cauza Ordonanţei nr. 9/2019 care prevede amenzi uriaşe legate de neimplementarea sau implementarea defectuoasă a serializării.
Serializarea reprezintă „marcarea” produselor medicamentoase cu anumite elemente de siguranță (coduri), care sunt emise de producători pe ambalajele produselor și verificate pe întreg lanțul de distribuție, astfel încât să se prevină introducerea pe piață a medicamentelor falsificate și protejarea sănătății pacientului.

29 Iulie 2019

DEZBATERE PUBLICĂ LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PRIVIND PROPUNERILE DE SANCȚIUNI LA IMPLEMENTAREA SERIALIZĂRII

În data de 29 iulie, Asociația Farmaciilor Independente Ethica a participat la Ministerul Sănătății la dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

Modificările care impactează direct farmaciile se referă la implementarea serializării – mai precis, la sancțiunile impuse atunci când nu se respectă prevederile legate de verificarea elementelor de siguranță, precum și măsurile care trebuie luate atunci când este suspectată o falsificare. Cuantumul amenzilor propuse este între 50.000-100.000 lei

2 Iulie 2019

PRESCRIEREA ȘI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR CU ȘI FĂRĂ CONTRIBUȚIE PERSONALĂ, AVÂND ALOCATE 2 SAU MAI MULTE CIM DIFERITE

În urma problemelor semnalate de către farmaciști, care se află în imposibilitatea de a elibera un medicament pe bază de prescripție medicală electronică în cazul în care acestuia i s-au alocat 2 sau mai multe CIM-uriAsociația Farmaciilor Independente Ethica împreună cu Colegiul Farmaciștilor din România au transmis o scrisoare comună către Casa Națională de Asigurări de Sănătătate, pentru a solicita clarificări.

21 Iunie 2019

Farmacistul – furnizor de servicii de sănătate

Suntem siguri că fiecare dintre noi a simțit acest lucru, zi de zi, în activitatea de farmacist în mijlocul comunității – pacientul vine la noi pentru sfaturi, se interesează legat de tratamentul său, ni se confesează atunci când un medicament nu îi face bine și se așteaptă ca noi, profesioniștii în domeniu, să găsim cea mai bună și rapidă soluție pentru problema sa. Dincolo de masa din oficină, încercăm să facem tot posibilul pentru a oferi pacienților noștri o consiliere potrivită și individualizată, care să răspundă nevoilor acestora, fie că ține de o recomandare directă, fie de o mai bună înțelegere a necesității tratamentului, a efectelor acestuia sau a bolii pe care s-au văzut nevoiți să o gestioneze.

28 Mai 2019

LEGE PRIVIND SUPLIMENTELE ALIMENTARE – DEZBĂTUTĂ ÎN PARLAMENT

În Parlamentul României, în comisiile de sănătate și agricutură se dezbate în aceste săptămâni un proiect legislativ de interes pentru profesioniștii în domeniul sănătății, cu impact asupra pacientului, care vizează suplimentele alimentare – PL-x nr. 468/2012 Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.  Deși eforturi semnificative au fost realizate de reprezentanții ambelor comisii pentru a reglementa într-un mod coerent și clar cadrul normativ al suplimentelor alimentare, astfel încât să protejeze sănătatea populației, o temă mai puțin dezbătută în cadrul întâlnirilor ...

14 Mai 2019

Prescripțiile medicale veterinare cu timbru sec nu se eliberează în farmaciile comunitare!

În ultima perioadă, au apărut o serie de informații privind eliberarea în farmaciile comunitare a medicamentelor de uz uman pe prescripții medicale veterinare, cu scopul de a fi utilizate la animale. În acest sens, Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) a transmis o scrisoare Ministerului Sănătății, prin care s-a solicitat clarificarea...

17 Aprilie 2019

Precizări privind eliberarea de medicamente de uz uman în baza prescripțiilor medicale veterinare

În urma analizării legislației în vigoare, nu există nicio problemă legată de interpretarea legii: prin farmaciile comunitare se pot elibera medicamente de uz veterinar, se pot elibera medicamente de uz uman animalelor (atunci când nu există varianta ...

17 Aprilie 2019

Solicitări documente CIM medicamente de către Casele Județene de Asigurări de Sănătate

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis o scrisoare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și un model pe care farmaciile să îl poată transmite CJAS referitor la solicitarea adresată farmaciilor de către CAS locale privind furnizarea de documente  ...

22 Martie 2019

ERORILE DIN SISTEMUL INFORMATIC AL CNAS LOVESC ÎN SĂNĂTATEA PACIENŢILOR

Grupul farmaciilor independente Ethica trage un semnal de alarmă legat de imposibilitatea eliberării reţetelor compensate şi gratuite.
Pacienţii care au ajuns în ultimele zile în farmacii au avut parte de ...

28 Ianuarie 2019

FARMACIILE ETHICA DORESC SĂ SE APROVIZIONEZE CU VACCIN GRIPAL, DAR NU EXISTĂ UN STOC SUFICIENT LA NIVEL NAŢIONAL

În contextul declaraţiilor reprezentanților Ministerului Sănătăţii care au susţinut faptul că farmaciile nu doresc să se aprovizioneze cu vaccin gripal, Asociaţia Farmaciilor Independente ETHICA precizează că lipsa vaccinului ...

22 Ianuarie 2019

Negocieri privind Contractul-cadru la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Reprezentanții Asociației Farmaciilor Independente Ethica au participat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la București, la negocierile privind normele de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2019.

15 Ianuarie 2019

Dezbatere publică la Ministerul Sănătății privind normele de aplicare a legii farmaciei

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a participat la dezbaterea publică desfășurată la Ministerul Sănătății pe tema Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice

depositphotos.com | nuttapongmohock02
13 Decembrie 2018

PACIENȚII RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ MEDICAMENTE

Asociația Farmaciilor Independente „Ethica” a transmis azi o scrisoare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, precum și Guvernul României, prin care solicită autorităților să ...

21 Noiembrie 2018

Farmaciile – exceptate de la acreditarea ANMCS

În urma adreselor transmise de Asociația Farmaciilor Independente „Ethica” (AFIE) către membrii Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, aceștia au adoptat în cadrul ședinței amendamentul propus de AFIE, și anume: „Prezenta lege nu se aplică unităților farmaceutice – farmacii și oficine de circuit deschis.”

28 Octombrie 2018

O ECHIPĂ PUTERNICĂ ÎN BENEFICIUL PACIENTULUI

În data de 27 octombrie 2018, a avut loc la Brașov întâlnirea membrilor Asociației Farmaciilor Independente „Ethica” (AFIE). Prezenţi în număr mare, membrii AFIE au dezbătut timp de două zile viziunea și coeziunea ...

Photo by Tbel Abuseridze on Unsplash
2 August 2018

DEMERSURI PENTRU VIITORUL PROFESIEI DE FARMACIST

Reprezentanți ai Colegiului Farmaciștilor din România și ai Federației Patronatelor Farmaceutice din România s-au întâlnit la Brașov pentru a dezbate demersuri comune privind introducerea și recunoașterea serviciilor farmaceutice în România