Skip to main content

Propunerile AFIE asupra activității de control desfășurată de casele de asigurări de sănătate - preluate de către CNAS

În data de 24 iunie, CNAS a publicat în transparență decizională un proiect de ordin care viza anumite modificări aduse activității structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

AFIE a transmis în cel mai scurt timp propuneri în scris către CNAS, iar reprezentanții asociației au participat la dezbaterea publică care a avut loc în data de 18 iulie asupra proiectului de ordin. 

O parte din aceste probleme au fost de asemenea reluate în cadrul audienței acordată asociației la sediul CNAS, la care au participat președintele CNAS, doamna Adela Cojan, și Directorul General Adjunct al Direcției Generale Control și Antifraudă, domnul Cezar Radu.  

 

Propunerile asociației au vizat în principal următoarele aspecte: 

  • Reglementarea în mod clar a faptului că ordinul sau dispoziția de serviciu a echipei de control trebuie să indice în mod expres domeniul supus controlului, iar controlul astfel demarat nu poate exceda tematicii şi domeniului expres indicate
  • Eliminarea prevederii care specifica faptul că „echipa de control estimează sumele încasate necuvenit de către furnizori”, iar dacă nu poate fi eliminată, atunci reformularea acestei prevederi astfel încât să fie clar că prejudiciul se stabilește în urma unor calcule, în baza documentelor analizate, și nu prin estimări;  
  • Reglementarea în mod expres a unor termene clare pentru depunerea și soluționarea contestațiilor, având în vedere că actul normativ nu conține nicio prevedere care să vizeze vreun astfel de termen; 
  • Introducerea unor prevederi care țin de confidențialitatea informațiilor furnizate în cadrul controalelor, și anume în cazul în care documentele solicitate conțin clauze de confidențialitate, trebuie să fie solicitat și acordul părții ale cărei informații confidențiale sunt divulgate, sau dacă nu este necesar, trebuie să fie notificată această parte.

 

În urma demersurilor realizate de AFIE, o parte din propunerile susținute de către asociație au fost preluate în proiectul de ordin refăcut, care a fost publicat în transparență decizională de către CNAS pe data de 28 iulie. 

 

Astfel, în proiectul de ordin care a fost transmis spre aprobare se regăsesc următoarele modificări față de forma inițială: 

  • A fost eliminată prevederea care presupunea estimarea sumelor încasate necuvenit de către furnizori și a fost reformulată astfel încât să fie înțeles clar că aceste sume se bazează pe calcule realizate de echipa de control în urma analizării documentelor solicitate; astfel, articolul respectiv are următoarea formă: 
    • În cadrul raportului de control, echipa de control consemnează pe baza datelor/ documentelor verificate sumele încasate necuvenit de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare, precum și valoarea dobânzilor și penalităților de întârziere aferente, calculate după caz, potrivit legii, până la momentul încheierii raportului de control.”
  • Raportul de control poate fi contestat în condițiile legii în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea respectivului raport; 
  • Contestațiile se soluționează conform legii în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul entității la care s-a depus contestația. 

 

AFIE apreciază deschiderea și disponibilitatea pe care reprezentanții CNAS le-au arătat față de propunerile și problemele cu care farmaciile independente se confruntă, precum și dorința de a soluționa aceste aspecte într-un mod constructiv. 


Toate demersurile pe care asociația le-a realizat în ultima perioadă, precum și cele care sunt în lucru, pot fi consultate în următorul articol, care este actualizat constant: https://www.afiethica.ro/11-demersuri/72-afie-reactioneaza

  • Vizualizări: 1580