Skip to main content

AFIE a transmis propuneri pentru clarificarea legislației care ține de modul de calculare a prețurilor cu amănuntul ale medicamentelor

27.07.2022: Asociația Farmaciilor Independente Ethica, în calitate de reprezentant național al farmaciilor independente, a transmis către Ministerul Sănătății o adresă cu propuneri concrete de modificare a terminologiei utilizate la calcularea prețurilor maximale cu amănuntul ale medicamentelor, care a dus la o interpretare complet eronată din partea auditorilor financiari ai Curții de Conturi. 

Astfel, AFIE a adus în atenția Ministerului Sănătății situația gravă cu care farmaciile comunitare se confruntă în prezent, prin aplicarea unei decizii a Curții de Conturi1. Aceasta se referă la adaosurile comerciale de farmacie reglementate de OMS nr. 75/2009 (în prezent, OMS nr. 368/2017) și reducerile comerciale pe care farmaciile, în urma negocierilor și a semnării unor contracte confidențiale, le-au obținut de la distribuitorii de medicamente. 

Prin decizia din 2016, Curtea de Conturi consideră că a fost produs un prejudiciu către bugetul de stat, deoarece casele de asigurări de sănătate au decontat sume de bani către farmaciile comunitare, fără a ține cont de anumite reduceri comerciale de care farmaciile au beneficiat pentru medicamente din partea distribuitorilor și ar fi trebuit să solicite CAS o valoare de decontare mai mică – practic, reducerile comerciale obținute de farmacie ar trebui să se regăsească și să diminueze astfel suma pe care CAS o decontează farmaciei.

Decizia Curții de Conturi are în vedere faptul că aceste sume încasate de către farmacii trebuie să fie recuperate de către casele de asigurări de sănătate.

 

Decizia Curții de Conturi a fost contestată în instanță de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, căreia i s-au alăturat și alte organizații în proces, precum asociația noastră. 

De asemenea, Ministerul Sănătății a depus în cadrul procesului o cerere de intervenție voluntară, prin care a detaliat modul în care funcționează MS și CNAS, faptul că MS este instituția care „stabileşte, avizează şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România”, conform Legii nr. 95/2006, și că prețurile de decontare/ de referință stabilite de CNAS au la bază prețul maximal cu amănuntul aprobat de MS; după o serie de procese și recursuri, a fost dată o sentință definitivă de către Înalta Curte de Casație și Justiție2, care a respins contestația CNAS.

 

Astfel, decizia Curții de Conturi din anul 2016 trebuie să fie dusă la îndeplinire. În acest sens, la nivelul caselor de asigurări de sănătate județene a fost demarată o amplă acțiune de control îndreptată către farmaciile comunitare, care vizează toate medicamentele care au fost eliberate pe o prescripție medicală electronică în perioada 2015 – prezent.  

 

Este important de precizat faptul că farmaciile comunitare utilizează de foarte mulți ani diferite programe (softuri) informatice, care sunt agreate de către CNAS și conectate la platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, programe care au preluat în mod automat și obligatoriu de fiecare dată atât listele de prețuri maximale cu amănuntul aprobate de către MS, precum și listele care conțin prețurile de referință și prețurile de decontare stabilite de către CNAS. Pe baza acestor liste, programele informatice verifică respectarea prețurilor, validează prescripțiile medicale electronice și realizează implicit și calculul sumelor facturate către casele de asigurări de sănătate județene. Farmaciile comunitare NU au posibilitatea de a interveni în algoritmii de calcul ai prețului de referință sau a prețului de decontare, întregul proces informatic fiind automatizat, iar datele transmise întotdeauna sunt validate în platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, conform regulilor CNAS.

 

Implementarea acestei decizii va produce o serie de efecte cu impact negativ asupra mediului farmaceutic și nu numai, printre care următoarele:

  • falimentarea farmaciilor independente, în special din mediul rural, unde comunitățile vor fi cele mai afectate. În aceste comunități există deja o lipsă a serviciilor medicale, consecință a penuriei medicilor de familie, la care se va adăuga imposibilitatea aprovizionării cu medicamente și asigurarea serviciilor farmaceutice. Acest lucru ar putea produce consecinte pe tot lanțul distribuției de medicamente, cauzând dezechilibre în tot sistemul farmaceutic românesc;
  • prin aplicarea adaosurilor maximale prevăzute în ordin, așa cum cere Curtea de Conturi, având în vedere că discounturile accesate de farmacie diferă de la produs la produs dar și de la o achiziție la alta pentru același medicament, ar rezulta o multitudine de prețuri pentru același medicament, lucru care ar genera haos pentru pacienți și farmacii la eliberarea medicamentelor în sistem compensat și gratuit;
  • pentru a răspunde solicitărilor CAS, farmaciile ar trebui să își întrerupă complet activitatea, și așa fiind imposibil de dus la îndeplinire cerințele CAS, cu afectarea gravă a asistenței farmaceutice a populației;
  • taxa clawback pentru perioada supusă controlului ar trebui să fie recalculată, având în vedere că producătorii achită această taxă în funcție de valoarea decontată, deci ar trebui să plătească la rândul lor mai puțin; 
  • statul român ar trebui să returneze farmaciilor sumele pe care acestea le-au achitat deja pentru impozitul pe profit și impozitul pe dividende, care au rezultat în urma aplicării reducerilor comerciale asupra medicamentelor. 

Prin urmare, propunerile Asociației Farmaciilor Independente Ethica vizează în primul rând eliminarea oricăror interpretări ale prevederilor OMS nr. 368/2017 care vizează cotele de adaos ale farmaciilor, fapt care a favorizat și situația actuală. Astfel, asociația propune eliminarea sintagmelor „adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman” și „cota de adaos comercial maxim în farmacie” și utilizarea celei de „valoarea procentuală, respectiv valoarea fixă, care se utilizează doar în scopul calculării preţului cu amănuntul maximal de farmacie, în vederea includerii în Canamed, se aplică preţului cu ridicata maximal”.

De asemenea, AFIE și-a manifestat deschiderea în a colabora cu Ministerul Sănătății pentru a găsi cea mai oportună modalitate de calculare a prețului maximal cu amănuntul, prin introducerea unei valori fixe și a unei valori procentuale variabile pentru fiecare interval de preț, care care să asigure o minimă sustenabilitate pentru farmacie și, deci, o asistență farmaceutică de calitate a populației. Reamintim faptul că marjele pentru farmacie sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană și nu au mai fost schimbate de aproape 15 ani. Mai mult, fiecare scădere de preț a medicamentelor, atunci când se realizează corecția anuală a acestora, conduce la faptul că majoritatea produselor medicamentoase se situează ca preț în cele mai mici intervale (0 – 25 lei, 25 – 50 lei) și impactează puternic financiar farmacia. 

Asociația Farmaciilor Independente Ethica face apel la Ministerul Sănătății să realizeze cât mai curând posibil modificările propuse, astfel încât să nu mai existe loc de interpretări, cu atât mai mult cu cât, așa cum am menționat, chiar Ministerul Sănătății a transmis o adresă de clarificare către instanța de judecată prin care explica prevederile legislative și intenția de reglementare

_____

1 Decizia Curții de Conturi a României, Departamentul V, Direcția 2, nr. 8/15.07.2016
Decizia civilă nr. 2858/19.05.2022 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios Administrativ și Fiscal la data de 19.05.2022

  • Vizualizări: 1924