Skip to main content

Propunerile AFIE legate de distribuirea medicamentului iodură de potasiu către populație prin farmaciile comunitare

AFIE a transmis către Ministerul Sănătății o serie de propuneri care vizează Proiectul de Ordin privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație prin intermediul farmaciilor comunitare.

În data de 24 mai 2022, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională proiectul de ordin menționat mai sus, din care amintim câteva aspecte relevante:

 

 • Ministerul Sănătății distribuie populației medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, în scop preventiv, prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis. Lista farmaciilor cu circuit deschis care distribuie medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate se publică pe pagina web a Ministerului Sănătății.
 • Medicul de familie, începând cu prima consultație acordată, inclusiv pentru consultațiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripția medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, dacă acesta este eligibil.
 • Farmaciile din lista prevăzută la art.1 eliberează medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate în mod gratuit, exclusiv în baza prescripției medicale emisă de medicul de familie în formatul original. Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispoziția pacientului sau a aparținătorului și informațiile privind modul de administrare.
 • La ridicarea din farmacie, persoanele semnează Acordul pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate. Acordul semnat se păstrează în farmacie împreună cu formularul original al prescripției medicale emisă de medicul de familie.
 • Perioada maximă de stocare a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate în farmacii este de 6 luni de la data recepției.
 • În primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni farmaciile trimit către direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București în raza căreia se află, o situație care va cuprinde numărul de persoane cărora le-au fost eliberate în baza prescripției medicale comprimate de iodură de potasiu 65 mg, precum și numărul de comprimate eliberate.

 

Textul integral al proiectului de ordin poate fi accesat la următorul link: https://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/pages/3/#b6d02e3wbq 

Propunerile AFIE

Propunerile transmise de asociația noastră au rolul de a clarifica anumite aspecte astfel încât punerea în aplicare să fie mai facilă, atât pentru pacienții vizați, cât și cu privire la modul în care farmaciile pot participa la această campanie. 

➡Propuneri care vizează clarificări pentru pacient:  

 • Modul de emitere și eliberare a prescripției medicale trebuie să fie unul clar, astfel încât să nu existe loc pentru interpretări și să vină în sprijinul tuturor persoanelor care pot beneficia de acest medicament.  
 • Trebuie să existe un sistem de verificare a prescripțiilor care au fost emise pentru pacienți, astfel încât să fie prevenite situațiile în care o persoană care nu are medic de familie să poate primi mai multe prescripții. De asemenea, medicii de familie trebuie să fie sensibilizați pentru a nu refuza pacienți care au nevoie de iodură de potasiu.  
 • Este necesară precizarea expresă a valabilității prescripției medicale emise.  
 • Existența unei proceduri bine stabilite la nivel național prin care medicamentele să fie distribuite către farmaciile comunitare, astfel încât comunitățile de pacienți să fie cel mai bine deservite.  
 • Publicarea datelor de contact ale farmaciilor comunitare care sunt înscrise în acest demers pe site-urile DSP locale sunt informații foarte utile pentru pacient. 

➡Propuneri care vizează clarificări pentru farmaciile comunitare:  

 • Clarificarea modalității prin care farmaciile comunitare sunt incluse în procesul de distribuire a iodurii de potasiu către populație, dacă acest serviciu este unul obligatoriu sau voluntar, și în baza a căror criterii farmaciile sunt incluse de Lista la care face referire proiectul de ordin.  

Având în vedere numeroasele activități pe care farmaciștii trebuie să le realizeze conform proiectului de ordin, considerăm că acest serviciu ar trebui să fie unul remunerat. 

 
 • Vizualizări: 1201