Skip to main content

Farmaciile universitare - un demers de modificare a Legii nr. 95/2006, pe care AFIE îl consideră inutil, nedeontologic și anticoncurențial

25 octombrie 2021: Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica a trimis în 22 octombrie o adresă către Camera Deputaților şi către Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, prin care solicită să nu se dea curs propunerii de modificare a Art. 575 din Legea nr. 95/2006, prin introducerea alin. (8), cu următorul cuprins:

“(8) Farmaciștii care sunt și cadre didactice în domeniu își pot desfășura activitate integrată, asociată activității didactice, în farmacii universitare, înființate de universitățile de medicină și farmacie acreditate, în condițiile legii. Având în vedere activitatea didactică desfășurată în farmaciile universitare, acestora nu li se aplică, în vederea autorizării de funcționare, prevederile criteriului demografic prevăzut la art. 12 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008 republicată, cu modificările și completările ulterioare”

AFIE nu consideră această propunere ca fiind oportună pentru mediul farmaceutic din România și vine cu o serie de argumente, detaliate pe larg în anexa care însoțește prezenta adresă: 

  • Propunerea reprezintă o modificare fundamentală a întregului sistem farmaceutic din România și necesită cel puțin o amplă dezbatere cu toți actorii implicați din sistem, pentru a înțelege la un nivel aprofundat efectele pe termen mediu și lung a unei astfel de prevederi; 
  • Propunerea nu aduce nicio clarificare cu privire la modul în care se dorește a fi implementată, iar în argumentare nu se regăsește niciun fel de detaliere cu privire la viziunea legiuitorului asupra modului de funcționare a respectivelor farmacii universitare; 
  • Propunerea este profund discriminatorie și anti-concurențială, atât în ceea ce privește exceptarea de la criteriul demografic, având în vedere numărul deja foarte mare al farmaciilor comunitare din România, care depășește oricum criteriul demografic instituit prin lege din cauza unei alte excepții introduse și abrogate ulterior, precum și în ceea ce privește acordarea unor beneficii suplimentare unei categorii extrem de limitate, și anume farmaciști care sunt și cadre didactice, față de restul farmaciștilor, în timp ce și în acest moment farmaciștii cadre didactice pot înființa farmacii comunitare și pot desfășura activitate în cadrul acestora; 
  • În acest moment, există o serie de reglementări cu privire la stagiul de practică al studenților în farmacia comunitară, care abia în anul 5 de studiu se desfășoară pe perioada unui întreg trimestru; de asemenea, stagiile de practică de-a lungul celor 5 ani de studiu se pot desfășura inclusiv în laboratoare, fabrici și alte tipuri de organisme cu activitate farmaceutică; 
  • În opinia membrilor asociației, stagiul de practică într-o farmacie comunitară cu activitate diversificată este extraordinar de valoros, deoarece permite studentului să ia contact și să experimenteze toate aspectele care vizează activitatea din farmacie; mai mult decât atât, acest lucru respectă întocmai modul în care studenții oricărei universități efectuează stagiile de practică sub directa supraveghere a specialiștilor practicieni din domeniu, îndrumați de cadrele universitare responsabile de stagiile de practică. Așa cum este formulată propunerea, nu este clar nici beneficiul pe care îl aduce un stagiu de practică într-o farmacie universitară față de modul efectuării unui stagiu de pregătire în laboratoarele din cadrul facultății sau al unui curs care vizează farmacia clinică sau comunicarea cu pacientul, având în vedere că nu sunt expuse niciun fel de detalii cu privire la acest aspect. Pe de altă parte, deschiderea mai multor astfel de farmacii fără criterii clare, poate duce la abuzuri și practici anticoncurențiale. Ca să nu mai punem la socoteală numărul limitat al cadrelor didactice, care nu vor putea activa într-un număr nedefinit de farmacii. 
  • În lipsa unor detalii absolut necesare referitoare la acest nou tip de farmacie – comunitară/de circuit închis, modul de obținere al autorizației de funcționare, deținătorul de facto al autorizației, gestionarul fondului de comerț, dacă acest nou tip de farmacie va putea semna un contract cu CNAS, care este numărul de farmacii universitare ce pot fi înființate de către o universitate, dacă farmacia se poate înstrăina și în ce mod, introducerea acestei noi forme de unitate farmaceutică poate aduce cu sine foarte multe dezechilibre din punct de vedere comercial, deontologic și juridic.

Pentru a citi argumentele detaliate vă rugăm să accesați link-ul de mai jos, unde se regăsește adresa transmisă.
Click aici pentru a descarca documentul in format PDF

 

 
  • Vizualizări: 5007