Skip to main content

Propunerea AFIEthica pentru un viitor nomenclator de servicii farmaceutice in Romania

Serviciile farmaceutice au fost, de-a lungul timpului, baza activității în farmacia independentă, pentru că farmacistul a răspuns permanent nevoilor pacientului și a sprijinit medicul în găsirea de soluții pentru terapie, a preparat în farmacie o mare parte a medicamentelor necesare, a făcut recomandări responsabile si a oferit sfaturi profesioniste privind utilizarea corectă a medicamentelor.

Farmaciile independente, prin Asociația Farmaciilor Independente Ethica (AFIE), au militat intens pentru perfecționarea continuă, standardizarea și legiferarea acestor servicii. Asociația a participat la elaborarea definiției serviciului farmaceutic ca fiind “o acțiune sau un set de acțiuni efectuate de către un farmacist cu drept de liberă practică, necesare pentru a garanta asistența farmaceutică a populației, integrată și continuă, cu scopul asigurării celui mai bun răspuns la nevoile și problemele de sănătate ale populației în ansamblu și ale pacientului în mod individual”(introdusă în legea Farmaciei Nr 266/2008, abia în anul 2020). Se menționează in continuare că “serviciile farmaceutice includ, dar nu se limitează la eliberarea medicamentelor și oferirea de informații privind modul de utilizare a acestora, utilizarea rațională a medicamentelor, supravegherea modului de administrare a acestora, identificarea și evitarea efectelor adverse ale medicamentelor, asigurarea accesului la medicație prin prepararea medicamentelor, etc.” (14,15)(Lege 266/2008, art. 1¹ , introdus prin Ordonanța nr. 4/2018, aprobată de Legea nr. 243 din 09.11.2020).

Pasul următor este definirea unui nomenclator al acestor servicii, practic o lista detaliată a acestora, ce va sta la baza implementării în farmacii și a perfecționării farmaciștilor în beneficiul pacienților și a celorlalți profesioniști din sistem. Acest pas trebuie finalizat până în luna octombrie a acestui an. În acest sens, în luna februarie 2021, AFIE a luat inițiativa alcătuirii unui grup de lucru care să elaboreze o propunere de nomenclator de servicii pentru farmacia comunitară, pentru a fi înaintată autorităților, grup la care au participat farmaciști practicieni membri AFIE, juriști, farmaciști cu practică în alte țări unde sistemul este deja implementat. Acestui nucleu i s-au alăturat în aprilie și câțiva membri desemnați de Colegiul Național.

Componența grupului:

Pavel Cristina farmacist, 15 ani de experiență în farmacia comunitară, președinte interimar Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Suceava
Bonifate Florina farmacist primar, experiență în farmacie comunitară, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Secretar General al Colegiului Farmaciștilor din România, președinte al Colegiului Farmaciștilor din Galați
Coltofeanu Dana Erna farmacist, experiență în farmacie comunitară, producție și distribuție de medicamente, vicepreședinte Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Brașov
Dăscălescu Lorena  farmacist primar, experiență în producție și distribuție de medicamente, 6 ani de experiență în farmacie comunitară în USA, din care 4 ani ca farmacist membru al Colegiului Farmaciștilor din Carolina de Nord
Diaconeasa Ruxandra  avocat, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Maramureș
Dinte Elena conferențiar dr., farmacist primar, experiență în învățământ, farmacie comunitară, producție și distribuție de medicamente, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, președinte al Colegiului Farmaciștilor din Cluj
Fasniuc Elena farmacist, vicepreședinte Consiliul Director Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Botoșani
Grecu Alina farmacist clinician, formator,  experiență în farmacia comunitară și farmacie clinică spital, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Brașov
Ioniță Andra farmacist, competență în homeopatie, Master Nutriția și Calitatea Vieții, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Brașov
Palade Laura Mihaela farmacist specialist, dr., Colegiul Farmaciștilor din Iași
Pop Mihaela  jurist, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Brașov
Popârlan Nicoleta-Raluca farmacist specialist, Alba
Radu Elena  farmacist specialist, Asociatia Farmaciilor Independente Ethica,  experiență în farmacie comunitară, distribuție și reprezentanță de medicamente 
Radu Nicoleta farmacist, experiență în farmacie comunitară și de spital, producție și distribuție medicamente, management si marketing farmaceutic, Colegiul Farmaciștilor din Mureș
Rusu Marina farmacist, 20 ani experiență în farmacie comunitară, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, vice-președinte Colegiul Farmaciștilor din Argeș
Stoica Lucreția  farmacist, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Buzău
Torje Adina farmacist clinician, formator,  membru fondator ARFC, experiență în farmacia comunitară din Romania și Marea Britanie și farmacie clinică în medicina primară din Marea Britanie
Văcaru Oana farmacist, Asociația Farmaciilor Independente Ethica, Suceava

 

Serviciile au fost clasificate în esențiale (de bază) și avansate, în funcție de adresabilitatea serviciului sau pregătirea suplimentară necesară farmacistului sau farmaciei care va oferi serviciul.

Servicii esențiale au fost considerate cele care pot fi acordate de orice farmacist, în orice farmacie, indiferent de locație, în baza pregătirii pe care o are farmacistul la absolvirea facultății. Cel mai important este serviciul de eliberare a rețetelor însoțit de consiliere, serviciu pe care îl efectuează și acum majoritatea farmaciștilor dar pe care dorim să-l standardizăm, astfel încât să fie oferit la același nivel de profesionalism și urmând aceeași pași și obiective în fiecare farmacie din România. Alte servicii esențiale la fel de importante sunt reprezentate de: prepararea medicamentelor sau campaniile de sănătate publică, în care farmaciștii pot avea un rol extrem de important în educarea populației și răspândirea de materiale informative datorită interacțiunii mari pe care o au cu populația.
Serviciile avansate sunt necesare în primul rând bolnavilor cronici, pacienților cu polimedicație, persoanelor recent externate cu medicație nou introdusă, ca prevenție a bolilor sau educație în gestionarea unor situații temporare prin care trec pacienții (graviditate, menopauză, dezechilibre ale greutății corporale, dependența de nicotină etc). Aceste servicii ar putea fi prescrise de medic, recomandate de farmacist atunci când identifică o situație oportună sau pot fi chiar solicitate de pacienți.

Grupul de lucru a avut ca punct de pornire materiale gândite în cadrul diverselor întâlniri ale asociației începând din anii 2015 - când a început să se contureze pentru prima data nevoia standardizării și în România a serviciilor farmaceutice. Sursa principală de inspirație a fost reprezentată de materiale puse la dispoziție de FIP (Federația Internațională Farmaceutică) al cărei membru este Asociația Farmaciilor Independente Ethica. De-a lungul timpului ideile s-au cristalizat și în cadrul întâlnirilor avute cu diversele autorități sau asociații în domeniu (dintre cele mai constructive au fost întâlnirea organizată de Colegiul Farmaciștilor din Cluj din decembrie 2017, unde au participat reprezentanți din aproximativ 20 colegii farmaceutice județene din țară sau întâlnirea din august 2018, organizată de AFIE și Colegiul Farmaciștilor din Brașov, unde ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai Colegiului National)

Nomenclatorul de Servicii farmaceutice, conform propunerii grupului de lucru, urmează să fie însoțit de ghiduri de implementare a serviciilor, în care vor fi detaliate modul de implementare efectivă, modul de cuantificare a acestora, precum și modul de instruire a farmaciștilor care vor dori să le implementeze.
Ne dorim să valorizăm profesionalismul nostru și să arătăm că, prin implementarea serviciilor farmaceutice, așa cum s-a demonstrat și în alte țări, putem interveni în sfera de prevenție și putem aduce beneficii semnificative sănătății populației, prin asigurarea unor servicii de educație, monitorizare, consiliere și intervenție primară atât de necesare sistemului de sănătate și societății românești.

Propunerea draft a nomenclatorului:

Cod serviciu

Denumire serviciu 

Definiție

Conținut

Esențial / avansat

SFE01  Serviciu de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripție medicală  Procesul de analiză a unei prescripții medicale, pregătirea efectivă a medicamentelor si eliberarea cătrepacient/reprezentantul acestuia, însoțite de consiliere

1.Evaluarea farmaceutică a prescripției

1.1 Verificarea dozelor substanțelor medicametoase
1.2 Semnalarea eventualelor reactii adverse
1.3. Identificare, raportare și rezolvare contraindicații
1.4 Identificare, raportare și rezolvare interacțiuni medicament-medicament, medicament-aliment

2. Pregătirea medicamentelor

3. Consilirea pacientului privind modul de administrare și de păstrare a medicamentelor la domiciliu4.Finalizarea eliberării – verificarea modului în care a înțeles pacientul informațiile primit

Esențial
 SFE02 Prepararea medicamentelor magistrale și oficinale sau a altor produse de sănătate  Activitatea de preparare, reconstituire aseptica, reformulare a unor forme farmaceutice

Analiza prescripției, decelarea incompatibilităților fizico-chimice in vederea asigurării stabilității medicamentului

- Prepararea medicamentelor individualizate, pe baza unei prescripții medicale

- Reformularea medicamentelor industriale în vederea adaptării dozelor

- Reconstituirea aseptica a medicamentelor sterile

- Realizarea preparatelor pentru administrare parenterală utilizate în terapie, inclusiv terapia oncologică

- Prepararea „în lot” a medicamentelor și a altor produse de sănătate, pe baza unor formule consacrate/formule agreate în situații particulare

 Esențial
 SFE03 Campanii de sănătate publică Participarea activă la campaniile de sănătate publică inițiate de autorități, la nivel național sau local prin oferire de informații

1. Afisarea materialelor informative furnizate de autorități la loc vizibil în farmacie

2.Oferirea de materiale (scrise sau mostre) direct pacienților (tuturor sau unui grup țintă vizat in campanie)

3.Discutii informative în ceea ce privește un stil de viată sănătos in cadrul campaniei respective, la solicitarea pacienților sau la identificarea unei posibile intervenții oportune. În funcție de campanie- parcurgerea unor chestionare împreună cu  pacientul - măsurarea unor parametri biologici/funcții vitale - dacă e cazul, îndrumarea pacientului către medicul de familie sau specialist- furnizarea unor date statistice către autorități în urma campaniei

 Esențial
 SFA01  Evaluarea medicației si monitorizarea polipragmaziei Optimizarea tratamentului medicamentos al pacientului cronic care are prescrise 5 sau mai multe substanțe medicamentoase cu scopul cresterii siguranței si eficienței tratamentului

Farmacistul va evalua tratamentul medicamentos al pacientului și va identifica dacă fiecare medicament are indicație precisa.

Farmacistul va evalua aderența la tratament și administrarea conform prescripției.

Farmacistul va evalua dacă fiecare medicament prescris este monitorizat în mod corespunzător (analize de laborator, funcții vitale, investigații suplimentare ex. EKG).

Farmacistul va discuta cu pacientul dacă fiecare medicament prescris este eficient și dacă pacientul prezintă reacții adverse.

Farmacistul va evalua dacă exista interacțiuni între medicamentele administrate de pacient (prescrise, OTC si suplimente) sau duplicarea lor.

Consilierea pacientului privind optimizarea tratamentului prin decizie comuna farmacist pacient. Informarea medicului cu acordul pacientului, în vederea reevaluării tratamentului ineficient, înlocuirea medicamentelor care interacționează sau prezintă reacții adverse

 Avansat
 SFA02 Gestionarea pacientului cronicSFA02-1 Gestionarea pacientului cronic hipertensivSFA02-2 Gestionarea pacientului cronic diabeticSFA02-3 Gestionarea pacientului cronic cu afecțiuni pulmonareSFA02-4 Gestionarea pacientului cronic cu dislipidemie  Procesul de analiză a medicației, consiliere și monitorizarea pacienților cronici, cu sau fără tratament (prescripții medicale)

 Evaluarea medicației pacientului cronic și a semnelor vitale/parametrilor biologici dacă este necesar.
Pentru toate:
- evaluarea medicației și/sau
- evaluarea simptomelor

Distinct:
SFA02-1 – măsurarea tensiunii sau evaluarea istoricului măsurătorilor personale
SFA02-2 – (opțional) măsurarea glicemiei sau evaluarea istoricului măsurătorilor personale
SFA02-3 – (opțional) spirometrie (măsurarea capacității pulmonare)
SFA02-4 – (opțional) testele pentru măsurarea colesterolului și a trigliceridelor

În cazul pacientului fără tratament
− pacient cu risc minor – consiliere privind un regim igieno-dietetic care să corecteze situația
− pacient cu risc ridicat - îndrumarea pacientului către un consult medical ; consilierea pacientului privind regimul igieno-dietetic care să corecteze situația;
Verificarea aderenței la tratament și consiliere privind modul corect de administrare a tratamentului.
− verificarea respectării posologiei (doze și mod de administrare) medicamentelor
− îndrumarea pacientului către un consult medical;
− consilierea pacientului privind regimul igieno-dietetic care să corecteze situația;
− identificarea motivelor de ordin economico-financiar care împiedică aderența la tratament
− informarea asupra riscurilor asociate afecțiunii
Identificarea eventualelor reacții secundare și adverse în timpul tratamentului, analiza beneficiu/risc și impact
asupra calității vieții. Efectuarea de recomandări privind alternativele. Identificarea interacțiunilor medicament-medicament sau medicament-aliment și informarea pacientului și medicului în cazul unei interacțiuni grave - rezultate din prescripție sau ca urmare a unor informații suplimentare oferite de pacient.

Se consiliază pacientul în legătură cu conduita în ceea ce privește medicamentele implicate in interacțiuni și administrate ca automedicație, precum și in ceea ce privește conduita alimentară.

Se ia legătura cu medicul urmând procedura de lucru de la SFA02 punctul 1 dacă se identifică posibile interacțiuni
între medicamentele Rx din tratamentul curent al pacientului.
Semnalarea posibilelor interacțiuni medicament- aliment și a influenței alimentației asupra afecțiunii și medicației
prescrise.
Consilierea pacientului în ce privește afecțiunea cronică și impactul ei asupra calității vieții.
Consilierea pacientului privind stilul de viață (fumat, alcool, alimentație, activitate fizică) regim igieno-dietetic
− identificarea obiceiurilor alimentare și a comportamentelor cu risc asupra sănătății
− propunerea unor măsuri corective a acestora"

 Avansat
 SFA03 Urmărirea pacienților sub tratament cu antineoplazice orale  Procesul de informare și educație privind particularitățile tratamentului cu anticanceroase orale, monitorizarea aderențeila tratament și limitarea efectelor nedorite

1. Interviul cu pacientul, cu evaluarea nivelului de cunoștințe despre boală și tratamentul utilizat

2. Analizarea medicației pacientului și identificarea interacțiunilor medicamentoase cu tratamentele preexistente.

3. Discuție cu pacientul privind schema terapeutică (important mai ales la debutul tratamentului), regulile privind administrarea și conduita în cazul omiterii unei doze/ supradozării; evitarea automedicației și informarea privind contraindicațiile alimentare, vaccinale sau medicamentoase; precauții speciale privind depozitarea medicamentelor.

4. Discuție cu pacientul privind impactul tratamentului asupra vieții cotidiene (schimbarea obiceiurilor, problemeîntâmpinate)

5. Monitorizarea pacientului: evaluarea aderenței și respectarea tratamentului.

6. Monitorizarea și gestionarea reacțiilor adverse și eventuale raportări de farmacovigilență.7. informarea medicului cu privire la orice modificare în starea pacientului

 Avansat
 SFA04 Urmărirea pacienților sub tratament cu anticoagulante orale  Procesul de informare și educație privind particularitățile tratamentului cu anticoagulante orale, monitorizareatratamentului și evitarea interacțiunilor nedorite

1. Interviul cu pacientul, cu evaluarea nivelului de cunoștințe despre boală și tratamentul utilizat

2. Evaluarea aderenței și respectarea tratamentului cu AVK sau AOD, informarea privind conduita în cazul omiterii administrării unei doze

3. Monitorizarea unor parametri biologici: INR, funcția renală și hemoglobina

4. Explicarea modului de acțiune al tratamentului său; informarea privind semnele unui dozaj necorespunzător; identificarea interacțiunilor medicamentoase și informarea cu privire la contraindicații

5. Informarea pacientului privind observarea unor aspectele legate de stilul de viață (stare de vigilență, greutate, alimentație) și precauții privind interacțiunile cu suplimente alimentare

6. Informarea medicului cu privire la orice modificare în starea pacientului

 Avansat
 SFA05 Urmărirea/Monitorizarea specifică a pacienților astmatici  Procesul de informare și educație privind particularitățile tratamentului cu corticoizi inhalatori, înțelegerea tratamentului și a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii, precum și monitorizarea tratamentului și a evoluției bolii

- Interviul cu pacientul, cu evaluarea nivelului de cunoștințe despre boală și tratamentul utilizat

- Explicarea mecanismului bolii, a principiilor de tratament – tratamentul de fond și tratamentul crizelor de astm

- Explicarea utilizării corecte a tehnicii și folosirea dispozitivului de inhalat

- Explicarea și discutarea efectelor adverse ale tratamentului, identificarea interacțiunilor cu alte medicamente (prescrise sau automedicație)

- Monitorizarea pacientului: evaluarea aderenței și respectarea tratamentului

- Identificarea și evitarea factorilor declanșatori sau care agravează astmul

- informarea medicului curant/prescriptor cu privire la apariția unor elemente noi, efecte adverse, eventualitatea modificării tipului de dispozitiv inhalator 

 Avansat
 SFA06 Renunțarea la fumat  Procesul de informare și educație privind riscurile fumatului, oferire de consultanță și susținere în procesul renunțării la fumat, inclusiv farmacoterapie.

 - Interviul cu pacientul, cu stabilirea gradului de dependență, a consumului tabagic și a motivației renunțării la fumat

- Explicarea bolii -dependența nicotinică,

- Explicarea consecințelor fumatului asupra sănătății

- Explicarea beneficiilor asupra renunțării la fumat

- Prezentarea farmacoterapiei disponibile pentru oprirea fumatului

- Pregătirea unui plan individual pentru persoana fumătoare: tratament farmacologic pentru atenuarea sevrajului nicotinic, modificarea dietei, a comportamentului și stilului de viață

- Dacă e cazul, îndrumarea pacientului către medicul specialist sau suport psihologic

 Avansat
SFA07 Măsurare parametri biologici și funcții vitale  Procesul de testare/ măsurare ȋn farmacia comunitară a unor parametri biologici și funcții vitale cu aparatură specifică

Pregătirea pacientului pentru realizarea procedurii
Măsurarea de către farmacist/asistent de farmacie a valorilor unor parametri biologici și funcții vitale, fără a se limita la acestea:
1. tensiune arterială, puls
2. IMC
3. saturație de oxigen
4. colesterolul total; HDL-colesterol; LDL- colesterol; trigligeride;
5. glicemie; hemoglobină glicată;
6. capacitate pulmonară;
ș.a.

Înregistrarea valorii parametrilor determinați ȋn Fișa pacientului
Consilierea pacientului privind conduita de urmat ȋn funcție
de rezultatele determinării.

 Avansat
SFA08  Contracepția de urgență cu administrare orală (levonorgestrel 1,5 mg sau ulpristal 30 mg)  Consilierea pacientelor la vârsta fertilă care solicită contracepție de urgență și eliberarea medicației, după caz.  Evaluarea oportunității administrării unei contracepții de urgență (fereastra de timp utilă și necesitatea) după caz.
Evaluarea eventualelor patologii preexistente, a medicației utilizate, a eventualelor contraindicații și interacțiuni.
Eliberarea medicației.
Administrarea în siguranță a contracepției de urgență
Evitarea unei sarcini nedorite
Consilierea în ceea ce privește administrarea, reacțiile secundare și adverse frecvente și conduita în cazul apariției lor.
Consilierea în ceea ce privește sănătate sexuală și metode de contracepție și/sau recomandare de consultație medicală de specialitate. 
 Avansat
SFA09 Screening în scop diagnostic în farmacii (testare rapidă)  Procesul de evaluare prealabilă și efectuare a testării rapide de către farmacist în farmacie autorizată în acest sens  Testarea rapidă efectuată de farmacist în farmacie:
- Evaluarea prealabilă și verificarea încadrării în criteriile de eligibilitate;
- Informarea pacientului despre procedura de testare și obținerea acordului acestuia;
- Efectuarea procedurii de testare;
- Completarea datelor pacientului testat și a rezultatului testării în platforma dedicată/formular;
- Emiterea și eliberarea Buletinului de testare;
- Raportarea către autorități a rezultatelor testării efectuate (unde este cazul).
 Avansat
SFA10 Vaccinarea în farmacie  Procesul de evaluare prealabilă și efectuare a vaccinării de către farmacist în farmacia comunitară autorizată în acest sens  Vaccinarea de către farmacist în farmacia comunitară
- Informarea pacientului cu privire la vaccinare
- Verificarea încadrării în criteriile de eligibilitate
- Evaluarea prealabilă
- Informarea și Obținerea acordului pacientului
- Administrarea vaccinului
- Înregistrarea activității de vaccinare 
 Avansat
SFA11 Consilierea femeii gravide privind consultațiile pe care trebuie să le realizeze aceasta la medicul de familie, ce fel de servicii îi sunt puse la dispoziție de către stat și privind stilul de viață  Procesul de prezentare a consultațiilor alocate urmăririi sarcinii conform legislației în vigoar  1. Informarea gravidei/pacientei despre etapele de monitorizare a sarcinii în cadrul consultațiilor cu MF și cu medicul specialist (conform legislației în vigoare).
2. Prezentarea analizelor clinice și paraclinice pe trimestre și scopul acestora;
3 .Specificarea statusului de decontare și procedura necesară decontării.
 Avansat
SFA12 Educația privind sănătatea alimentației  Serviciu pentru screening, evaluare a statusului nutrițional si consiliere asupra stilului de viață   Identificare prezenta/risc malnutriție - Screening cu MUST
– supra sau sub nutriție
Identificare prezență/risc – supra alimentare - obezitate
Măsurare greutate și înălțime, circumferința cap și talie –
masuri antropomorfism - IMC
Explicare risc dezechilibru metabolic – personalizat în funcție de patologie
Degrevarea sistemului medical prin implicarea farmacistului
în educația privind alimentația sănătoasă
Identificarea cazurilor de malnutriție
Identificarea riscului de apariție si/sau agravare a
comorbidităților
Consiliere complementara informațiilor oferite de medic în
anumite patologii
Consiliere pentru un mod de viață sănătos în funcție de particularitățile patologice
Consiliere alimentară în funcție de tratamentul prescris
Citire și interpretare corectă a etichetelor produselor alimentare
Recomandare consult la nutriționist sau la medic de specialitate dacă este cazul
 Avansat

 

 

  • Vizualizări: 3266