Skip to main content

Farmaciile în relație cu CAS - demersuri privind data de întocmire a facturilor de decontare

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis către Casa Națională de Asigurări de Sănătate o adresă prin care solicită clarificări legate de data emiterii facturilor de decontare pentru medicamentele eliberate de farmacii. 
 
Adresa a fost realizată în urma informărilor care au fost primite din partea farmaciilor membre ale asociației din partea caselor de asigurări de sănătate legat de data la care acestea trebuie să emită facturile de decontare pentru medicamentele eliberate: emiterea facturii să se realizeze după data de 10 sau 15 a lunii următoare celei în care au fost eliberate medicamentele (până în acest an, data emiterii facturii era ultima zi a lunii în care medicamentele au fost eliberate către pacienți). 
 
AFIE a transmis în adresa către CNAS o serie de aspecte de care trebuie ținut cont, printre care: 
- Faptul că emiterea ulterioară a facturilor de decontare, fără să fie realizată în luna în care aceste medicamente au fost eliberate, poate duce la întârzieri la plata acestor medicamente din partea CAS, precum și la aspecte care vizează latura contabilă și financiară a farmaciilor comunitare;
- Faptul că farmaciile comunitare încheie contracte de achiziții cu distribuitorii angro, pentru a se aproviziona cu medicamentele necesare populației, care prevăd termene limită foarte clare pentru plata produselor achiziționate, termene care ar putea fi depășite prin întârzierea primirii sumelor decontate de la CAS, farmaciile fiind supuse astfel la plata unor penalități sau la imposibilitatea de aprovizionare;
- Prevederile Codului Fiscal, care reglementează faptul că „persoana impozabilă are obligaţia de a emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei”;
- Prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante:
            o Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută;
            o Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care: (...) f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.
 
 
Casele de asigurări de sănătate au revenit către farmacii cu clarificări privind data emiterii facturilor de decontare, aceasta rămânând ultima zi a lunii în care medicamentele au fost furnizate.
 
 
  • Vizualizări: 2720