Skip to main content

Experiența farmaciștilor AFIE prezenți la Congresul internațional organizat de FIP în Abu Dhabi

FIP – International Pharmaceutical Federation, este organismul internațional care reprezintă farmacia, științele farmaceutice și educația farmaceutică, fondat în 1912. Prin cele 144 de organizații naționale membre, prin membrii academici din cadrul instituțiilor academic și membrii individuali, reprezintă peste 4 milioane de farmaciști din întreaga lume. FIP este o organizație neguvernamentală care a fost în relații oficiale cu Organizația Mondială a Sănătății de-a lungul a 70 de ani. Prin intermediul parteneriatelor și al acoperirii rețelei extinse la nivel global, lucrează pentru a sprijini dezvoltarea profesiei de farmacist astfel încât aceasta să răspundă nevoilor și așteptărilor sistemelor de sănătate din întreaga lume.

FIP este unic, deoarece nicio altă organizație farmaceutică internațională nu combină elemente precum educația, știința și practica sub un singur nume. FIP este numitorul comun pentru toate aspectele și domeniile profesionale farmaceutice, reunind asociații profesionale, cercetători, universități de farmacie, oameni de știință și practicieni pentru a construi o strategie globală pentru o profesie mai bună și mai puternică.

  Congresul FIP prin ochii unui tânăr farmacist

  Farm. Elena Fasniuc

  Încă de când am aflat ca evenimentul va avea loc in UAE, în Abu Dhabi, abia așteptam! Așa cum promiteau în anii anteriori, gazdele au vrut să fie din ce în ce mai sus în ceea ce privește organizarea, prezentările și lectorii.

  Ca și delegat, pregătirile încep cu câteva luni înainte de eveniment, când se primesc documentele (minutele ședințelor anterioare, CV-uri în cazul alegerilor, rapoarte pe diferite activități, financiare etc.) care urmează sa fie discutate în cadrul Consiliului organizației, unde AFIE este membru cu drepturi depline. Ședințele de consiliu sunt în număr de 3 și urmăresc agenda transmisă din timp, iar fiecare reprezentant primește elementele ajutătoare pentru vot – voucherul cu voturi, certificatul de membru și pancarda cu numele organizației.

  După ședința propriu-zisă de consiliu, au fost propuse 3 ateliere (workshop-uri) care privesc Federația Internațională a Farmaciștilor (FIP): Obiectivele strategice, Atlas-ul și Modul în care se vor modifica taxele pentru membri. Am participat la sesiunea privind Atlasul FIP care se dorește a fi o bază de date care să cuprindă date relevante statistic din tările membre care să ajute atât organizațiile membre FIP să susțină anumite puncte de vedere, cât și FIP pentru a milita pentru nevoile membrilor săi.

  În cadrul ceremoniei de deschidere, care se desfășoară după cele 2 zile de consiliu, au fost prezentate și premiile FIP – pentru întreaga carieră, pentru cercetare științifică, pentru contribuție în cadrul FIP. De asemenea, FIP susține prin diferite burse si tinerii studenți care desfășoară activități științifice in domeniu.

  Cum ceremonia este cea care dă startul congresului, următoarele 4 zile au fost pline de sesiuni, marcând cele 4 teme mari ale congresului – Noi trenduri în știință, practică si educație; Noi roluri, oportunități si responsabilități; Sănătate Acum! Răspunzând provocărilor din zilele noastre; și Teme de interes specific. Voi prezenta pe zile sesiunile la care am participat.

  În ziua de luni, am ajuns la prima din cele 2 sesiuni dedicate tinerilor farmaciști din cadrul FIP. Pentru a fi membru, trebuie sa ai până în 35 de ani și nu mai mult de 5 ani de la ultima diplomă în domeniul farmaceutic. În această sesiune, consiliul actual și-a prezentat activitatea, moțiunile propuse, descărcarea financiară și proiectele și perspectivele viitoare. A doua sesiune a zilei pentru mine a fost legată de activitatea practică din farmacie și cum s-ar putea valorifica în așa fel încât aceasta sa apară pe un poster sau în cadrul micilor prezentări de 10 minute care au loc la fiecare congres. FIP dorește să încurajeze membrii săi să prezinte activitățile individuale la nivel de farmacie, iar prezentările propuse la această sesiune au fost în mare parte legate de modul profesional în care aceste cercetări și activități trebuie prezentate. Seara s-a încheiat într-un mod festiv pe arena de Formula 1 YAS, cu cina specifică fiecărei secțiuni in parte.

  Ziua de marți a debutat cu primul Forum de reglementare din cadrul FIP. Acest forum dorește sa întrunească organismele de reglementare pentru a facilita unele aspecte logistice, pentru a avea o imagine cât mai clară a acestora în statele membre și pentru a forma un grup de lucru care să își desfășoare activitatea atât în interesul FIP, cât și a fiecărei organizații membre. Un alt aspect de mare interes pentru cei prezenți, dat de numărul mare de persoane prezente, a fost sesiunea dedicată Jocurilor și transformare farmacistului într-un administrator de joc. Sesiunea a avut în vedere încurajarea pacienților de a-și crește aderența la tratament și de a fi mai receptivi la modificările lor fiziologice, prin intermediul unor aplicații noi prezentate. Sesiunea a stârnit controverse pentru că aceste jocuri și mai exact noile tehnologii deja există, iar inevitabil noi ca și farmaciști trebuie sa le integrăm în ceea ce înseamnă farmacia astăzi. Mesajul dur primit a fost că în momentul în care nu te adaptezi, nu vei mai exista pe piață. Farmacia ca si noțiune este in mișcare, iar noi ca farmaciști trebuie să mergem în același ritm. Seara s-a terminat pe malul apei, cu petrecerea tinerilor farmaciști.

  Ziua de miercuri a început cu un mic cadou din partea organizatorilor – un suvenir dulce cu ocazia Zilei farmaciștilor. Una din primele sesiuni legate de serviciile farmaceutice a început în această zi cu prezentarea unui ,,model” de implementare. Unul dintre vorbitori face parte dintr-o firmă care ajută la introducerea serviciului farmaceutic din perspectivă legală și documentație, dar oferă și o linie directoare în ceea ce privește implementarea serviciului propriu-zis. Alte teme dezbătute în cadrul sesiunii au fost E-health, date și statistică și cum pot acestea să îmbunătățească serviciile oferite pacienților. La finalul sesiunii, am fost puși în fața unei probleme reale de implementare a serviciului și de asemenea în fața unei decizii financiare: dacă am dori să implementăm respectivul serviciu farmaceutice în propria farmacie, având la bază datele privind costurile și beneficiile. Ziua s-a încheiat cu a doua sesiune a tinerilor farmaciști, care și-au ales reprezentanții pentru cele 5 poziții vacante – președinte, președinte ales, secretar, coordonator de proiecte, relații publice.

  Ultima zi a congresului a început cu o sesiune dedicată farmaciei verzi – un subiect care este dezbătut anual în cadrul congresului. Sesiunea a început cu prezentarea unui raport FIP care întrunește date statistice din diferite țări care au implementat un sistem de farmacie verde. De asemenea, un subiect de interes a fost și modul în care aceste noțiuni pot fi transmise studenților în cadrul cursurilor, chiar dacă au existat un număr redus de ore alocate. A doua parte a sesiunii a venit cu părerile celor din industrie care au făcut diferite studii de impact al deșeurilor medicale. Polemica a apărut în momentul în care aceștia au afirmat că, cel puțin în zonele în care au desfășurat studiile, degradarea nu are un impact atât de mare. Scopul sesiunii a fost să ne facă și pe noi farmaciștii comunitari mai conștienți de rolul nostru, nu doar în a feri mediul de produse poluante, cât și de a fi manageri buni prin activitățile verzi pe care le putem desfășura la nivel de societate (reducerea deșeurilor, reciclarea hârtiei, diminuare consumului de apă, hârtie etc.). Următoarea sesiunea a avut în vedere Pharmabridge – un program care permite schimbul de experiență al farmaciștilor în oricare din statele membre. Prezentările celor care au participat la acest tip de schimb de experiență au pus accent nu doar pe experiența și impactul personal, ci mai ales pe schimbările profesionale care au urmat în viața lor după această experiență. Motivația de a implementa soluții mai bune, idei mai practice face ca acest program sa aibă succes în fiecare an. Cea de-a treia sesiune a zilei a vizat indicatorii de eficiență ai serviciilor farmaceutice. Sesiunea a accentuat faptul că tot ce ține de servicii farmaceutice trebuie măsurat, cuantificat și să fie relevant. Doar având aceste date, farmaciile și organizațiile pot milita pentru modificări legislative. Ele sunt dovada clara a îmbunătățirilor aduse de farmacist societății și sistemului sanitar, prin experiența sa profesională. După una din cele mai lungi zile ale congresului, cina festivă a avut loc în cel mai luxos hotel din Abu Dhabi, casa fostului șef de stat.

  O experiență completă

  Farm. Cristina Pavel

  În fiecare an, în septembrie, în preajma Zilei farmaciștilor, are loc pe un continent diferit, de fiecare dată altul, Congresul Federației Internaționale a Farmacistilor, un eveniment deosebit de important care adună laolaltă farmaciștii din farmaciile comunitare, farmaciștii clinicieni și de spital, mediul academic, membrii diferitelor organizații profesionale care controlează sau reglementează profesia de farmacist în anumite țări, precum și diferite firme și specialiști care lucrează în sectorul farmaceutic. Practic, acest congres este locul unde specialiștii din domeniu din întreaga lume se întâlnesc pentru a se pune la curent cu noutățile,  pentru a cunoaște modul în care se desfășoară profesia în alte țări, pentru a-și actualiza curricula și programul de învățământ farmaceutic astfel încât acesta să vină tot mai mult în sprijinul profesioniștilor dintr-un sistem aflat în continuă schimbare sau de a afla modul în care practici noi pot fi implementate și în alte țări. 

  Fără sa știu exact la ce să mă aștept și cu o oarecare reticență, pentru că era un eveniment cu totul nou pentru mine într-o țară cu o cultură semnificativ diferită, anul acesta m-am angajat că voi participa la congresul de la Abu Dhabi ca al doilea delegat din partea Asociației Farmaciilor Independente Ethica. Ceea ce am descoperit însă acolo nu a făcut decât să-mi deschidă apetitul pentru cât mai multe evenimente de acest fel, pentru că ele reprezintă o oportunitate fantastică de a învăța lucruri noi despre modul cum se pot implementa cu succes diferite aspecte ale acestei profesii și despre cum putem să aducem cât mai multe din bunele practici pe care le descoperim la alte state sau organizații, pentru a încerca să le implementăm și la noi.

  Dintre cele mai importante sesiuni la care am participat aș putea enumera secțiunea despre modul cum se implementează programul de vaccinare în farmacie în alte țări, secțiunea despre practicile de automedicație din diferite țări care au dus la creșterea impresionantă a fenomenului rezistenței bacteriene, precum și măsurile luate de acestea pentru a combate acest fenomen, despre criza de medicamente cu care se confruntă diferite țări și măsurile pe care le-au luat acestea sau despre ce înseamnă „Obiecția conștientă” si dacă avem voie sau nu sa o invocăm în calitate de farmaciști, atunci când nu ne simțim confortabil cu anumite decizii de tratament ale pacienților noștri din cauza propriilor noastre convingeri morale despre bine si rău. Astfel, în ceea ce privește vaccinarea, am aflat că, deși sunt țări în care acest lucru se implementează cu succes de mai bine de 20 de ani (cum sunt SUA sau Canada), există numeroase alte țări (în mod deosebit în Europa, dar și în lumea arabă) în care implementarea acestui serviciu farmaceutic este relativ recentă. Tot aici am descoperit că temerile farmaciștilor din lumea întreagă legate de implementarea serviciilor farmaceutice, în general, și de vaccinare în special, sunt aceleași indiferent de țara din care fac parte. Fie că ne referim la lipsa de pregătire specializată,  la lipsa de motivare a farmaciștilor, la posibilele reacții alergice care pot avea loc la pacienți, la lipsa timpului sau a spațiului fizic necesar în farmacie pentru desfășurarea unor asemenea activități,  la posibilele conflicte cu alți actori din domeniul sănătății, la lipsa de implicare a autorităților și de recunoaștere a importanței profesiei de către acestea în creșterea nivelului general de sănătate al populației, fricile sau impedimentele implementării unor servicii farmaceutice sunt aceleași peste tot în lume. Singura diferență este că o mare parte dintre farmaciști au înțeles că resemnarea și complacerea privind aceste impedimente nu reprezintă o soluție, și mai mult au căutat modele și suport pentru a le depăși și au inceput să facă cu multă tenacitate și profesionalism activități de advocay puternice în țările lor pentru recunoașterea și implementarea diferitelor servicii farmaceutice.

  Poate că ceea ce este și mai important este faptul că în nicio țară în care s-au implementat aceste servicii ca programe pilot, pentru a aduce în atentia autorităților importanța lor pentru pacient și pentru sistemul de sănătate, nu s-a renunțat la aceste servicii sau programe, ci dimpotrivă, ele s-au extins tot mai mult ca număr și diversitate.

  În cadrul congresului, am înțeles clar că viitorul profesiei de farmacist în lume nu este reprezentat de eliberarea și vânzarea de medicamente, ci este orientat fără îndoială spre farmacist ca furnizor de servicii farmaceutice, având pacientul și îmbunătățirea stării lui de sănătate ca principală motivație a activității sale. Mai mult, trebuie să începem să integrăm inovațiile tehnologiei tot mai mult în profesia noastră pentru a ne ușura munca, pentru a eficientiza procesele, precum și pentru a crește accesul pacienților la servicii și produse de calitate.

  În concluzie, vă recomand cu cea mai mare căldură să îmbrățișati experiența unui asemenea eveniment care oferă o perspectivă mult mai amplă asupra modului în care evoluează profesia, precum și asupra aspectelor care sunt de îmbunătățit si a modalităților prin care putem face asta, atunci când ne raportăm la profesia de farmacist din România.