Skip to main content

Dezbatere publică la Ministerul Sănătății privind propunerile de sancțiuni la implementarea serializării

În data de 29 iulie, Asociația Farmaciilor Independente Ethica a participat la Ministerul Sănătății la dezbaterea publică a proiectului de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

Modificările care impactează direct farmaciile se referă la implementarea serializării – mai precis, la sancțiunile impuse atunci când nu se respectă prevederile legate de verificarea elementelor de siguranță, precum și măsurile care trebuie luate atunci când este suspectată o falsificare. Cuantumul amenzilor propuse este între 50.000-100.000 lei. Totodată, este propusă o măsură nouă: inspectorii ANMDM, după caz, pot dispune măsuri complementare de confiscare și reținere a medicamentelor de uz uman sau a documentelor emise în legătură cu acestea, dacă este necesar, atunci când nu sunt respectate cerințele legale.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica împreună cu Colegiul Farmaciștilor din România au transmis o scrisoare comună cu observații și propuneri legate de proiectul de act normativ, prin care au susținut diminuarea cuantumului amenzilor, precum și acordarea unui termen de grație în cadrul căruia farmaciile să aibă posibilitatea de a remedia situația. De asemenea, s-a propus introducerea unei prevederi prin care sancțiunile să nu fie aplicate dacă operațiunile nu s-au putut efectua din lipsa funcționării sistemului. În cadrul scrisorii, a fost amintit și faptul că demersul serializării nu este unul complet funcțional la acest moment.

În cadrul dezbaterii publice de la Ministerul Sănătății, majoritatea celor prezenți (producători de medicamente, distribuitori, asociații de farmacii, Colegiul Farmaciștilor, asociații de pacienți) au susținut propuneri comune, în special privind diminuarea semnificativă a amenzilor propuse, care sunt disproporționate și impun dificultăți farmaciilor, care pot duce chiar la închiderea societăților. Propunerile s-au referit și la:

  • Existența unei etape corective, în care farmaciei (și celorlalți operatori economici) să i se acorde un un termen de conformare și o listă de remedieri. Doar dacă după acest termen nu se va remedia situația, atunci se fie aplicată sanțiunea.
  • Existența unor prevederi exprese prin care să poată să fie determinat dacă vina este sau nu a farmaciei pentru nereguli apărute în procesele de verificare sau decomisionare, astfel încât sancțiunea să fie acordată doar dacă există rea-intenție.
  • Sancțiunile să nu fie aplicate retroatic, ci de la momentul intrării în vigoare ale ordonanței în cauză (proiectul face referire la data de 9 februarie 2019).
  • Diminuarea cuatumului amenzilor și din perspectiva faptului că verificarea elementelor de siguranță și decomisionarea este responsabilitatea farmacistului, iar aceste sume nu vor putea fi plătite vreodată de un farmacist personal (chiar dacă sancțiunea se impune societății comerciale, poate să existe riscul imputării acestei amenzi farmacistului).
  • Vizualizări: 1577