Skip to main content

Prescrierea și eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție personală, având alocate 2 sau mai multe CIM diferite

În urma problemelor semnalate de către farmaciști, care se află în imposibilitatea de a elibera un medicament pe bază de prescripție medicală electronică în cazul în care acestuia i s-au alocat 2 sau mai multe CIM-uri, Asociația Farmaciilor Independente Ethica împreună cu Colegiul Farmaciștilor din România au transmis o scrisoare comună către Casa Națională de Asigurări de Sănătătate, pentru a solicita clarificări.

În acest moment, sunt refuzate de la decontare prescripțiile medicale electronice dacă medicamentul are alocate mai multe CIM-uri în momentul eliberării sau în situația în care medicamentul este prescris pe un CIM, dar, din cauza faptului că actualizarea CIM-urilor în sistemul informatic se realizează după un interval de timp de la aprobarea prețului în CANAMED, medicamentul primit de farmacie de la distribuitori are alocat un alt CIM decât cel de pe prescripție (CIM-ul nou).

Am transmis reprezentanților CNAS câteva exemple:

  1. Medicamentul Dasigna 120*28 (nilotinibum), care are alocate două coduri CIM (VW56489001, respectiv W64607001), produs medicamentos al cărui preț cu amănuntul este 2794,50 lei per cutie, și care se prescrie minimum 120 tablete conform protocolului. Farmacia în cauză a achiziționat produsul medicamentos în mod legal însă, fără o explicație justificată printr-un act normativ, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate refuză validarea prescripției deoarece produsul are două CIM diferite. În acest caz, dată fiind cantitatea minimum prescrisă și costul foarte mare al medicamentului, acest refuz aduce cu sine o pierdere financiară semnificativă pentru farmacie, cu atât mai mult cu cât nu i se poate imputa farmaciei nerespectarea modului în care acest produs a fost achiziționat și nici nu există temei legal pentru a nu putea fi eliberat de către aceasta.
  2. Medicamentele Exviera 250mg*56, respectiv Viekirax 12,5mg/75/50*56. Ambele medicamente au alocat un CIM nou, conform prețului aprobat în CANAMED, însă acest CIM nu este actualizat în sistemul informatic al CNAS. În acest caz, farmacia a achiziționat medicamentul cu CIM nou alocat, însă pe prescripția medicală acesta are alocat CIM-ul vechi. Prescripția nu se mai poate rescrie, deoarece a trecut perioadă în care se putea realiza acest lucru. Prin urmare, pacientul nu poate beneficia de tratamentul necesare, iar farmacia nu poate returna medicamentul la distribuitori.

Pentru a detalia cazul de mai sus, de la aprobarea prețului medicamentelui în CANAMED, având un CIM nou, și până la preluarea acestui preț și modificarea sublistelor de compensare în programul informatic CNAS trec 15 zile, timp în care medicamentele aferente rețetelor medicale electronice sunt prescrise având CIM vechi. În schimb, având în vedere intrarea în vigoare a prețurilor medicamentelor din CANAMED și implicit a CIM-urilor noi, farmacia se poate aproviziona în intervalul de 15 zile de la distribuitori cu medicamente care dețin CIM nou. Astfel, în acest interval de timp pacientul nu poate beneficia de tratamentul său, deoarece programul informatic nu permite eliberarea pe CIM nou, cât nici pe 2 CIM diferite, iar de cele mai multe ori prescripția medicală nu mai poate fi anulată pentru a se rescrie sau expiră valabilitatea acesteia, în contextul în care medicamentele în cauză sunt deficitare. Aceste situații apar din ce în ce mai des în farmacii, și mai mult, implică tratamente terapeutice foarte costisitoare (pentru hepatita C, pentru transplant) care pun în dificultate financiară farmacia – aceste produse, de cele mai multe ori, nu mai pot fi returnate distribuitorilor.

Astfel, imposibilitatea de a elibera produsul cu CIM vechi, aflat în stocul farmaciei și având preț cu amănuntul aprobat în CANAMED, aduce după sine, pe lângă o pagubă nemeritată farmaciei, și un risc majos asupra sănătății pacienților care nu pot beneficia de medicamente, chiar dacă acestea ar putea fi eliberate în mod legal. În contextul obligației de serviciu public, care prevede aprovizionarea farmaciilor în timp util cu medicamente astfel încât să răspundă nevoilor populației, chiar dacă farmacia realizează toate demersurile necesare pentru a îndeplini această obligație și a procura medicamentele în mod legal, sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate nu permite eliberarea acestora.

Prin urmare, am solicitat precizarea temeiul legal al refuzului validării de către Casele Județene de Asigurări de Sănătate a unor prescripții medicale electronice, în situația în care a fost eliberat un medicament care deține 2 CIM diferite sau atunci când CIM-ul este diferit de cel de pe prescripție deoarece actualizarea SIUI este tardivă. Totodată, am solicitat analizarea situației actuale, cu posibilitatea găsirii unor soluții viabile care să asigure atât funcționarea sistemului informatic și buna desfășurare a eliberării în farmacie, cât mai ales să protejeze sănătatea pacienților.

  • Vizualizări: 2166