Skip to main content

Farmacistul - furnizor de servicii de sănătate

Scris de :
Farm. Sînziana Mardale, Președinte al Asociației Farmaciilor Independente Ethica
Farm. Răzvan Prisada, Vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România în Revista Univers Farmaceutic, în data de 13 iunie 2019
sursa: https://www.universfarmaceutic.ro/farmacie/farmacistul-furnizor-de-servicii-de-sanatate

Suntem siguri că fiecare dintre noi a simțit acest lucru, zi de zi, în activitatea de farmacist în mijlocul comunității – pacientul vine la noi pentru sfaturi, se interesează legat de tratamentul său, ni se confesează atunci când un medicament nu îi face bine și se așteaptă ca noi, profesioniștii în domeniu, să găsim cea mai bună și rapidă soluție pentru problema sa. Dincolo de masa din oficină, încercăm să facem tot posibilul pentru a oferi pacienților noștri o consiliere potrivită și individualizată, care să răspundă nevoilor acestora, fie că ține de o recomandare directă, fie de o mai bună înțelegere a necesității tratamentului, a efectelor acestuia sau a bolii pe care s-au văzut nevoiți să o gestioneze.

După cum probabil v-ați dat seama, cu atât mai mult dacă aveți deja o mai lungă experiență în domeniul farmaceutic, profesia noastră și rolul farmacistului au evoluat treptat, odată cu vremurile, de la farmacistul care prepara medicamentul în receptură, către farmacistul furnizor de produse farmaceutice predominant industriale, continuând să evolueze către farmacistul furnizor de servicii de sănătate. Sub numele de „asistență farmaceutică”, aceasta implică și activitatea de „informare şi consiliere a pacienţilor privind utilizarea corectă şi raţională a medicamentelor şi întreţinerea stării de sănătate”.

Asistenţa farmaceutică constă în furnizarea responsabilă a terapiei medicamentoase în scopul obţinerii unor rezultate clare care îmbunătăţesc sau mențin calitatea vieţii pacientului.

Domeniul farmaceutic se confruntă și cu o serie de noi provocări, prin creşterea accelerată a numărului de medicamente, suplimente alimentare și alte produse pentru sănătate, punând în pericol utilizarea raţională a acestora de către pacienţi, sau prin creşterea costurilor necesare asigurării funcționării sistemului de sănătate, datorită numărului crescut de pacienţi cu boli cronice şi numărului insuficient de resurse umane în domeniu. Prin urmare, sunt necesare schimbări constante prin intervenții în cadrul sănătății publice, în asigurarea și sustenabilitatea asistenței farmaceutice, în consilierea privind utilizarea rațională a medicamentelor.Astfel, din ce în ce mai mult, sarcina farmacistului este de a se asigura că tratamentul medicamentos al unui pacient este indicat în mod corespunzător, este cel mai eficient disponibil, cel mai sigur posibil și convenabil pentru pacient. Prin asumarea acestei responsabilități directe pentru nevoile de sănătate ale pacientului, farmaciștii pot aduce o contribuție semnificativă la rezultatul terapiei medicamentoase și la calitatea vieţii pacienţilor.

În acest context, colegii noștri din alte țări au reușit să argumenteze reprezentanților statelor din care fac parte că farmacistul, ca profesionist în domeniul sănătății, are un rol esențial în prevenție, în menținerea și îmbunătățirea sănătății publice și individuale, în campanii de sănătate și nu numai. Prin urmare, au dezvoltat o serie de servicii conexe medicamentului, care fac ca acesta să nu fie perceput doar ca un simplu produs comercial. Enumerăm câteva dintre acestea: servicii privind consilierea pacienților, distincte pentru bolnavii cronici și acuți, precum și specifice pentru anumite boli cu incidență mare în cadrul populației, servicii de educare a populației sau de prevenție. Serviciile furnizate de către farmacist s-au dovedit a aduce beneficii semnificative atât în ceea ce privește sănătatea publică, a pacienților în mod individual, cât și pentru bugetul alocat sănătății de către stat.

Servicii farmaceutice furnizate în alte state

Federația Internațională a Farmaciștilor (FIP) a realizat un raport pentru perioada 2015-2017 privind diferitele practici în reglementare și remunerare, precum și privind piața muncii. Astfel, au analizat 74 de state la nivel global inclusiv din punct de vedere al serviciilor farmaceutice furnizate în farmaciile comunitare și remunerate. Între aceste servicii, nu se regăsește și eliberarea medicamentelor și consilierea privind utilizarea acestora, acesta fiind considerat un serviciu farmaceutic de bază, realizat în majoritatea statelor.

Imaginea 1 – Servicii farmaceutice furnizate în farmaciile comunitare și remunerate (74 de țări la nivel global)

Printre cele mai des întâlnite servicii se află prepararea medicamentelor (în 59 de state din cele 74 analizate), colectarea medicamentelor expirate și neutilizate de la populație (în 48 de state din cele 74 analizate) și campanii de informare și conștientizare în domeniul sănătății (în 51 de state din cele 74 analizate). Un serviciu farmaceutic, care se referă la îmbunătățirea utilizării medicamentelor, întâlnit în 50 de state la nivel internațional, este revizuirea administrării medicației (sau managementul terapiei medicamentoase). Acesta reprezintă un serviciu complex, realizat printr-o consultație privată între farmacistul specializat și pacient, cu scopul de a colecta informații specifice despre pacient, de a furniza o analiză a medicației și a identifica orice interacțiuni sau suprapuneri, de a furniza informații suplimentare despre indicațiile și utilizarea medicamentelor, de a discuta efecte adverse, de a identifica și găsi soluții pentru problemele legate de medicație, de a negocia strategii de îmbunătățire a aderenței pacientului pentru a obține rezultate optime.

Dacă ne concentrăm atenția asupra Uniunii Europene, un raport al Grupului Farmaceutic al Uniunii Europene (PGEU) grupează serviciile farmaceutice după frecvența furnizării acestora în statele membre. Astfel, și aceștia consideră eliberarea medicamentelor pe bază de prescripție medicală un serviciu esențial realizat de farmacist, întâlnit în toate statele membre, în unele țări fiind remunerat ca serviciu, în altele beneficiul fiind legat doar de adaosul comercial (cum este și cazul României). În categoria serviciilor farmaceutice frecvent furnizate regăsim măsurarea diverșilor parametri clinici (glicemie, masă corporală, tensiune arterială, colesterol), colectarea medicamentelor expirate sau neutilizate de la populațieprograme de renunțare la fumatprograme de management al diferitelor boli cronice (diabet, hipertensiune arterială, astm), precum și serviciul de noapte (garda). Printre serviciile care încep să se contureze în anumite state, în principal țări cu economii dezvoltate, se numără vaccinarea antigripalăconsilierea telefonică sau online, precum și consilierea și monitorizarea pacienului la inițierea unui tratament nou.

Remunerarea serviciilor farmaceutice

La nivel internațional, există o serie de modele privind finanțarea serviciilor farmaceutice, care sunt recunoscute de statele respective ca având un impact semnificativ asupra sănătății publice, dar și ca aducând economii substanțiale la bugetul de stat, prin activități de monitorizare și prevenție.

Imaginea 2 – Componente cheie ale remunerării serviciilor farmaceutice

Remunerarea se poate realiza ținând cont de unul dintre următoarele două principii:

  • un model de remunerare bazat pe produs, care depinde de prețul medicamentului și include marja (adaosul), precum și o taxă prestabilită per prescripție; acest tip de remunerare trebuie să fie văzut ca o compensare pentru activitatea de eliberare și consiliere, însă trebuie să integreze și costurile legate de depozitarea medicamentelor necesare;

sau

  • un model de remunerare bazat pe o taxă per serviciu, cu un nomenclator de servicii farmaceutice furnizate populației, în care acestea sunt finanțate cu o taxă fixă care nu ține cont de prețul medicamentului.

Costurile aferente serviciilor farmaceutice sunt suportate, de cele mai multe ori, de către asigurătorii de servicii de sănătate (în sistem public sau privat). Există totuși state în care pacientul plătește o coplată pentru serviciul oferit de farmacist. De asemenea, în majoritatea statelor serviciile farmaceutice se aplică doar medicamentelor rambursabile de către stat, însă există țări în care sunt acoperite toate medicamentele prescrise, chiar și OTC-uri (Austria, Danemarca, Canada sau Marea Britanie).

Totodată, în anumite țări remunerarea serviciilor farmaceutice se realizează în funcție de tipul farmaciei – cele din mediul rural sau anumite farmacii din zone defavorizate sunt remunerate diferit față de farmaciile din mediul urban, fiind esențială asigurarea cu medicamente și asistență farmaceutică în toate regiunile țării respective.

În Marea Britanie, spre exemplu, există o categorie de servicii farmaceutice denumite „locale”, deoarece sunt susținute financiar de autoritățile publice locale care, în funcție de nevoile respectivei comunități în ceea ce privește sănătatea, solicită farmaciilor furnizarea unor servicii specifice și adaptate pacienților.

Consultarea farmaciștilor în România

În perioada octombrie – noiembrie 2018Colegiul Farmaciștilor din România împreună cu Asociația Farmaciilor Independente Ethica au realizat o consultare a farmaciștilor privind necesitatea și importanța recunoașterii formale și implementării serviciilor farmaceutice în România. Un număr de 1354 de farmaciști, din toate județele României, au dat curs demersului.

Imaginea 3 – Structura farmaciștilor respondenți în funcție de domeniul de activitate

Majoritatea farmaciștilor (87%) care au răspuns își desfășoară activitatea în farmacia comunitară. Alte domenii de activitate în care farmaciștii sunt implicați sunt farmacia de spital, industrie, distribuție de medicamente, marketing, laborator sau învățământ. Distribuția pe domenii de activitate și categorii de vârstă a celor care au furnizat răspunsuri complete reflectă corect situația reală.

96,82% dintre persoanele care au răspuns formularului consideră faptul că recunoașterea formală a serviciilor farmaceutice în România de către autorități reprezintă o necesitate, iar argumentele aduse de către aceștia reflectă nevoia de recunoaștere a rolului farmacistului în comunitate:

Recunoașterea formală a serviciilor farmaceutice de către autoritățile publice locale și centrale reprezintă primul pas în reglementarea acestora, asigurarea calității lor și în crearea cadrului necesar protecției drepturilor farmaciștilor și pacienților. Consider că acestea sunt demersuri necesare pentru redefinirea rolului farmacistului în societate și îmbunătățirea imaginii acestui profesionist în domeniul sănătății în ochii publicului larg.

 
Consider că serviciul farmaceutic trebuie recunoscut în țară întrucât atât farmaciștii, care ar trebui să fie capabili să ofere servicii de calitate, cât și restul populației, care dovedește că are nevoie de acestea, ar trebui să trateze acest subiect cu toată seriozitatea, și toată lumea să îi cunoască importanța, precum și necesitatea.
 
Recunoașterea serviciilor farmaceutice de către stat reprezintă validarea și remunerarea acestora, precum și acceptarea de către populație a rolului farmacistului în sănătatea publică. 

În ceea ce privește opinia respondenților privind serviciile farmaceutice care pot fi furnizate de către farmacist în România, cel mai des întâlnit în opțiunele acestora este serviciul de eliberare a medicamentelelor pe bază de prescriptie medicală (analiza prescripției medicale, pregătirea medicamentelor, consilierea pacientului) – 96.97%. Următoarele opțiuni trecute de farmaciști sunt serviciul de consiliere în ceea ce privește automedicația (93.35%), serviciul de prevenție primară oferit populației (84.05%) și consilierea pacientelor în ceea ce privește contracepția de urgență (82.64%).


Imaginea 4 – Serviciile farmaceutice care pot fi furnizate de farmacist în România

Implementarea serviciilor farmaceutice în România ar reprezenta o recunoaștere din partea autorităților a rolului pe care farmacistul îl are în comunitate, aducând beneficii majore în sănătatea publică și îmbunătățind rezultatele terapeutice ale pacienților. Totodată, serviciile farmaceutice furnizate reprezintă soluții cost-eficiente pentru guvern și asigurătorii de sănătate, reducând costurile produse de spitalizări care pot fi evitate sau de tratamente suplimentare care pot fi eliminate prin prevenție.

Un scop comun și eforturi susținute

Sperăm ca la finalul articolului, după parcurgerea tuturor informațiilor de mai sus, să vă fi oferit o imagine mai amplă a ceea ce înseamnă serviciile farmaceutice, care sunt o parte dintre acestea, cum se implementează în alte state și ce beneficii aduc societății, cât și rolului farmacistului în sistemul de sănătate.

În loc de concluzii ne-am dori să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră ce ar trebui să facem astfel încât să reușim ce unii colegi au realizat în alte țări: intervenția farmacistului este recunoscută de către guverne ca aducând beneficii sănătății publice, serviciile farmaceutice sunt recunoscute pentru impactul lor în cadrul comunității și sunt remunerate, rolul farmacistului este bine conturat în echipa medicală. Însă toate aceste aspecte, pe care ni le dorim și noi, au venit pe fondul unui scop comun împărtășit de către farmaciști și a unor eforturi susținute de a convinge autoritățile și populația de importanța profesiei. Mai mult, colegii noștri din alte țări au dezvoltat programe de formare de competențe pentru a se asigura că asistența farmaceutică pe care o oferă este de calitate și se bazează pe informații actualizate și dovedite. Tot ei au realizat standarde pentru farmacii și pentru profesionistul care activează în relația cu pacientul, cu echipa medicală și cu toți furnizorii.

Prin urmare, dragi colegi, este momentul ca în primul rând noi să conștientizăm rolul pe care îl putem avea, beneficiile pe care o astfel de schimbare le-ar putea aduce profesiei noastre, și mai ales ce putem face noi pentru a ne perfecționa și a demonstra, atât autorităților cât și oricărui pacient, fără echivoc, că suntem profesioniștii de care sistemul de sănătate are nevoie și nu se poate lipsi.

Bibliografie

1. Legea nr. 266/2008 a farmaciei
2. Wiedenmayer K., Summers S. R., Mackie C.A., Gous A.G.S., Everard M., Tromp D.(2006). Developing pharmacy practice. A focus on patient care. World Health Organization and International Pharmaceutical Federation.
3. Pharmacy: A Global Overview. Worforce, medicines distribution, practice, regulation and remuneration. 2015-2017. International Pharmaceutical Federation.
4. European Community Pharmacy Services & Activities. PGEU Database 2015-2016. November 2017. Pharmaceutical Group of the European Union.
5. Sustainability of Pharmacy Services. Advancing Global Health. 2015. International Pharmaceutical Federation.
 
  • Vizualizări: 4397