Skip to main content

Lege privind suplimentele alimentare – dezbătută în Parlament

28 mai 2019: În Parlamentul României, în comisiile de sănătate și agricutură se dezbate în aceste săptămâni un proiect legislativ de interes pentru profesioniștii în domeniul sănătății, cu impact asupra pacientului, care vizează suplimentele alimentare – PL-x nr. 468/2012 Proiect de Lege privind suplimentele alimentare.

Deși eforturi semnificative au fost realizate de reprezentanții ambelor comisii pentru a reglementa într-un mod coerent și clar cadrul normativ al suplimentelor alimentare, astfel încât să protejeze sănătatea populației, o temă mai puțin dezbătută în cadrul întâlnirilor este publicitatea excesivă și (de mult prea multe ori) înșelătoare la suplimente alimentare.  

În acest sens, Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis o scrisoare către toți membrii comisiilor de sănătate și agricultură din Camera Deputaților, prin care a propus o serie de amendamente privind avizarea și realizarea materialelor și spoturilor publicitare. 

  • Conform unor statistici din anul 2018, în fiecare zi, publicitatea la medicamente, suplimente alimentare și alte produse care nu necesită prescripție medicală însumează 23 de ore, pe cele 60 de canale media din România. Ca și profesioniști în domeniul sănătății, considerăm că acest lucru se reflectă în consumul excesiv de medicamente și suplimente alimentare, precum și asupra automedicației și utilizării incorecte a produselor dedicate sănătății. 
  • În martie 2018, Consiliul Național al Audiovizualului a întrerupt de la difuzare o serie de spoturi publicitare, toate legate de suplimente alimentare, majoritatea referindu-se la proprietățile acestora de tratare sau vindecare a unor boli sau afecțiuni. Deși binevenită această acțiune, inițiativa a fost desfășurată la cel puțin 6 luni după ce spoturile publicitare rulau pe canalele media, suficient de mult încât pacientul român să poată să fie sensibilizat la aceste produse. 
  • Una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm în activitatea de zi cu zi este faptul că o mare parte dintre pacienții cronici renunță la administrarea unui medicament din schema terapeutică pentru a utiliza un supliment alimentar, care, în accepțiunea pacientului și conform publicității, are efect asemănător cu medicamentul prescris de medic. Poate cel mai elocvent exemplu este cel al statinelor, care se recomandă și persoanelor cu probleme cardiace cu rol de protecție și prevenție – acestea sunt foarte des înlocuite cu alte suplimente alimentare, care sunt prezentate ca având efect de reducere a valorilor colesterolului și trigliceridelor.

Prin urmare, considerăm imperios necesară o reglementare mult mai strictă în ceea ce privește publicitatea la suplimentele alimentare, care să implice atât reguli suplimentare privind conținutul materialului, precum și monitorizarea și sancționarea mai drastică a celor care nu respectă legislația și aduc prejudicii sănătății publice.

Totodată, considerăm benefică implicarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în procesul de reglementare și monitorizare a suplimentelor alimentare, care pot să conțină și substanțe catalogate ca medicamente (precum acetilcisteina), așa cum au specificat și reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare.

Mai jos puteți regăsi o parte din propunerile asociației, care apar îngroșate în text:

Art. 7

(2) Etichetarea, prezentarea și publicitatea nu trebuie să atribuie suplimentelor alimentare proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei boli umane sau să facă referire la asemenea proprietăți, precum nici să facă referire la o anumită afecțiune, boală umană sau caracteristici ale acestora. 

Deși majoritatea materialelor și spoturilor publicitare nu includ referiri la proprietatea suplimentelor alimentare de a trata sau vindeca anumite afecțiuni sau boli, acestea fac totuși referire la diverse simptome sau statistici legate de anumite boli, care induc populației faptul că suplimentul alimentar prezentat poate să trateze sau să vindece o anumită condiție.

Art. 7 alin. (3)

Introducerea unor alin. noi:

(31) Materialele și spoturile publicitare privind suplimentele alimentare nu trebuie să conțină următoarele mențiuni:

a) proprietatea de prevenire, tratare sau vindecare a unei afecțiuni sau boli umane, precum și referirea la astfel de proprietăți;

b) simptome ale unor afecțiuni sau boli umane, precum nici asocierea acestora cu suplimentul alimentar;

c) statistici privind anumite boli umane, precum prevalență, mortalitate sau morbiditate, precum nici asocierea acestora cu suplimentul alimentar;

d) referirea sau asocierea specialiștilor în domeniul sănătății (medici, farmaciști, medici stomatologi) sau a unităților sanitare și farmaceutice cu recomandarea sau comercializarea suplimentelor alimentare;

e) orice altfel de referire sau asociere între o afecțiune sau boală umană și suplimentul alimentar.

(32) Materialele și spoturile publicitare privind suplimentele alimentare trebuie conțină următoarele mențiuni:

a) o atenționare că suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o alimentație variată și adecvată;

b) o recomandare de consultare a medicului sau farmacistului, în vederea analizării necesității administrării suplimentului alimentar.

Pentru a preveni apariția pe canalele media a unor materiale și spoturi publicitare care induc pacientului faptul că suplimentele alimentare pot trata și vindeca anumite boli și, mai mult, că pot înlocui medicamente prescrise de medic, considerând că au același efect, este important de reglementat aspectele care trebuie să fie prezente într-un astfel de materiale și cele care nu trebuie permise.  

Art. 13 alin. (1)

Introducerea unor litere noi:

a)1 netrasmiterea spre avizare a materialelor și/sau spoturilor publicitare către instituțiile cu competențe de notificare, potrivit art. 1 alin. (2);

a)2 publicitatea neconformă cu legislația în vigoare a suplimentelor alimentare;

Astfel încât să fie respectate prevederile privind publicitatea la suplimente alimentare, trebuie să existe sancțiuni foarte clare și stricte pentru cei care încalcă aceste prevederi legale și nu respectă modalitatea de avizare și realizare a materialelor și/sau spoturilor publicitare. 

 

  • Vizualizări: 2914