Skip to main content

Solicitări documente CIM medicamente de către Casele Județene de Asigurări de Sănătate

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a transmis o scrisoare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și un model pe care farmaciile să îl poată transmite CJAS referitor la solicitarea adresată farmaciilor de către CAS locale privind furnizarea de documente fiscale pentru anumite medicamente eliberate de farmacii în anul 2012, pentru a identifica CIM-urile respectivelor medicamente. În adrese, s-au precizat următoarele:

  1. obligativitatea distribuitorilor cu privire la includerea pe documentele fiscale a codurilor CIM pentru medicamente a fost pentru prima dată introdusă în legislație cu începere din data de 19.12.2013, prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1553/24.12.2013, ulterior datei de referință a raportului solicitat de CAS locale;
  2. documentele fiscale solicitate de CAS locale nu includ informații privind CIM pentru produsele medicamentoase furnizate anterior datei indicate la lit. a) de mai sus;
  3. documentele solicitate de CAS locale nu se mai află în arhiva operativă a farmaciilor, fiind arhivate, iar extragerea lor necesită timp și resurse;
  4. orice obligații ale farmaciilor, derivate din raporturile contractuale ale acestora cu CAS locală, în vigoare în T4 al anului 2012 sunt prescrise.

 Având în vedere aceste aspecte, am solicitat să ni se precizeze dacă acest demers este unul pe care CAS locale este necesar să îl facă, dat fiind că nu va duce la niciun rezultat.

Click aici pentru a descărca răspunsul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

  • Vizualizări: 1393