Skip to main content

Farmaciile independente, îngenuncheate definitiv de statul român

19.08.2022: Asociația Farmaciilor Independente Ethica PROTESTEAZĂ împotriva deciziei Curții de Conturi prin care casele de asigurări de sănătate trebuie să solicite returnarea unor sume importante de bani decontate farmaciilor, începând cu 2015.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica își manifestă public dezaprobarea față de modul în care statul alege să trateze farmaciile din România, unul dintre principalii stâlpi ai sistemului de sănătate.

Astfel, asociația solicită public clarificarea de urgență a legislației în domeniu care a dus la interpretări, armonizarea legislației specifice farmaceutice cu normele contabile, precum și constatarea inaplicabilității hotărârii dată recent de Înalta Curte de Casație și Justiție, care menține o decizie a Curții de Conturi a României din anul 2016. Prin această decizie, casele de asigurări de sănătate sunt obligate să impute farmaciilor anumite sume de bani despre care se spune că nu ar fi fost decontate în mod corect.

În lipsa acestor demersuri, va urma falimentarea farmaciilor independente din România, acele farmacii administrate de către farmaciști conduși de grija pentru sănătatea pacientului, și la afectarea gravă a asistenței farmaceutice a comunităților, în special în mediul rural, unde există o nevoie acută de servicii medicale și farmaceutice.

Pe lângă acestea, există o serie de efecte fiscale care se vor resimți: statul va trebui să restituie farmaciilor sumele aferente impozitelor pe care acestea le-au achitat pentru reducerile comerciale primite, iar producătorii pot solicita, tot statului, să le fie restituite o parte din sumele achitate pentru taxa clawback.

Toate acestea vin dintr-o lipsă de armonizare a legislației specifice din domeniul farmaceutic cu legislația generală, precum și dintr-o interpretare complet eronată a legislației în vigoare și a modului în care statul român poate interveni în relațiile dintre terți și poate reclama anumite beneficii.

Context

În urma unei acțiuni de audit financiar din anul 2016 la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Curtea de Conturi a constatat faptul că farmaciile beneficiază de anumite reduceri comerciale pentru medicamente de la distribuitorii angro sau producători și a considerat că aceste reduceri trebuie să se regăsească mai departe în prețul pe care farmacia îl decontează caselor de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate trebuie să pună în practică această decizie, în urma unei hotărâri definitive date anul acesta, și se vor îndrepta către farmacii pentru a calcula presupusul prejudiciu. Intervalul de timp vizat de verificări este de peste 7 ani, începând din 2015!

Este important de precizat faptul că tocmai Casa Națională de Asigurări de Sănătate a contestat decizia Curții de Conturi în instanță, iar Ministerul Sănătății a transmis la rândul său punctul de vedere. Conform legislației care guvernează domeniul farmaceutic, Ministerul Sănătății este instituția care calculează și aprobă prețurile maximale cu amănuntul ale medicamentelor care sunt decontate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate stabilește la rândul său prețurile de decontare și de referință ale acestor medicamente, bazându-se pe prețurile aprobate de MS. Farmaciile comunitare sunt obligate și nu au cum să depășească prețul maximal cu amănuntul, și nici nu au cum să deconteze către casele de asigurări de sănătate alte prețuri față de cele fixe setate de acestea. Farmaciile au urmat regulile și au respectat prețurile impuse de către minister, acționând legal și cu bună credință în decontarea medicamentelor.

Casele de asigurări de sănătate au început deja să solicite de la farmacii anumite situații complexe, în care să identifice toate medicamentele decontate prin CAS, cantitatea, valoarea lor și discount-ul cu care au intrat în farmacie. Aceste situații sunt imposibil de realizat, prin prisma modalităților diferite în care se acordă discount-ul în farmacie, cât și a faptului că vizează un volum extraordinar de mare de date și o perioadă semnificativă de timp, care parțial s-a și supus prescripției.

Consecințele privesc întregul sistem farmaceutic!

Dacă aceste prevederi vor fi puse în aplicare, o mare parte din farmaciile independente vor fi puse în situația de a-și declara falimentul, constrânse fiind de a restitui sume de bani în urma unor calcule care sunt imposibil de realizat și cel puțin contestabile, sume pentru care farmaciile au achitat toate taxele și impozitele aferente către statul român! Și mai grav însă este faptul că o mare parte din farmaciile independente, conduse după principii etice și profesionale, vor dispărea, lăsând o mare parte a populației, în special în mediul rural, fără asistență farmaceutică.

Mai mult, consilierea, asistența și asigurarea medicamentelor pentru pacienți vor fi puternic afectate, dacă farmaciile vor da curs solicitărilor caselor de sănătate. Astfel, farmaciștii vor fi, o lungă perioadă de timp, prinși în realizarea unor situații stufoase, aproape imposibil de realizat. Ceea ce se cere acum farmaciștilor de către statul român este o muncă titanică pe care vor trebui să o facă, în detrimentul asistenței profesionale pe care trebuie să o ofere pacienților.

De asemenea, este important să menționăm că, dacă ar fi aplicată interpretarea Curții de Conturi, în sensul în care fiecare reducere comercială să se regăsească în prețul final, având în vedere că aceste reduceri diferă în farmacie de la produs la produs dar și de la o achiziție la alta pentru același medicament, ar rezulta o multitudine de prețuri pentru același medicament, diferite de la o farmacie la alta și diferite de cele impuse de către stat, iar coplata pacientului ar varia foarte mult. Acest lucru ar genera haos pentru pacienți și farmacii la eliberarea medicamentelor în sistem compensat și gratuit. Mai mult, acest lucru este și imposibil de realizat tehnic în acest moment, platforma asigurărilor sociale de sănătate (SIUI) având reguli clare prin care sunt validate prescripțiile electronice din farmacie, iar farmacia nu are nicio posibilitate de a face modificări sau interveni, întregul proces fiind automatizat.

Asociația Farmaciilor Independente Ethica cere astfel public clarificarea legislației în domeniu care a permis asemenea interpretări și trage un semnal major de alarmă legat de ingerința statului român în libertatea comerțului. În acest sens, AFIE a transmis un amplu memoriu către Parlament, Guvernul României și Președinția României, în care a detaliat toate consecințele implementării acestei Decizii, precum și a adus o serie de argumente pentru care această Decizie nu poate și nu trebuie să fie aplicată.

AFIE își manifestă încrederea și speranța că statul român va găsi calea de a reglementa în mod corect și just această problemă, în așa fel încât farmaciile să fie susținute și recunoscute ca unul dintre principalii piloni ai asistenței de sănătate din România.

  • Vizualizări: 4016