Skip to main content

AFIE reacționează!

AFIE reacționează! 

Demersurile asociației cu privire la interpretarea abuzivă și incorectă a legislației, care va duce la perturbarea asistenței farmaceutice a populației și la falimentarea multor farmacii independente În ultima perioadă, AFIE a realizat o serie de demersuri, cu scopul de a aduce în atenția autorităților situația gravă cu care farmaciile comunitare se confruntă în prezent, și anume aplicarea unei decizii a Curții de Conturi care se referă la adaosurile comerciale de farmacie reglementate de OMS nr. 75/2009 (în prezent, OMS nr. 368/2017) și reducerile comerciale pe care farmaciile, în urma negocierilor și a semnării unor contracte confidențiale, le-au obținut de la distribuitorii de medicamente. De asemenea, AFIE a transmis o serie de propuneri pentru legislația în vigoare, astfel încât să nu mai existe loc de interpretări. Pe lângă toate acestea, pe plan intern, asociația s-a axat în mod deosebit, pe oferirea asistenței juridice membrilor săi, în contextul acțiunilor de control notificate  de către CASJ-uri. 

Context

Într-o acțiune de audit financiar pentru anul 2015 a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Curtea de Conturi a României consideră că a fost produs un prejudiciu către bugetul de stat, deoarece casele de asigurări de sănătate au decontat sume de bani către farmaciile comunitare, fără a ține cont de anumite reduceri comerciale de care farmaciile au beneficiat pentru medicamente din partea distribuitorilor și ar fi trebuit să solicite CAS o valoare de decontare mai mică – practic, reducerile comerciale obținute de farmacie ar trebui să se regăsească și să diminueze astfel suma pe care CAS o decontează farmaciei.

Decizia emisă de Curtea de Conturi prevede acțiuni de control și monitorizare din partea CNAS, precum și recuperarea integrală a prejudiciului care aceasta consideră că s-a creat asupra bugetului de stat. 

CNAS a contestat această decizie în instanță, proces la care s-au alăturat și alte organizații din domeniu, printre care și asociația noastră. Ministerul Sănătății a avut de asemenea o intervenție în proces, prin care a detaliat modul în care funcționează MS și CNAS, respectiv a reitrat faptul că MS este instituția care „stabileşte, avizează şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România”, conform Legii nr. 95/2006, și că prețurile de decontare/ de referință stabilite de CNAS au la bază prețul maximal cu amănuntul aprobat de MS.

Contestația a fost respinsă de către Înalta Curte de Casație și Justiție, această decizie fiind definitivă. Prin urmare, CNAS trebuie să pună în aplicare ceea ce a decis Curtea de Conturi. 

Acțiunile de control de la nivelul caselor de asigurări de sănătate județene au început să fie demarate. Acestea presupun ca fiecare farmacie comunitară aflată în relație contractuală cu CAS să completeze o machetă complexă, care vizează fiecare medicament eliberat pe o prescripție medicală electronică în perioada 2015 – prezent, deci aproape 7 ani. 

Asociația Farmaciilor Independente Ethica, în calitate de reprezentant național al farmaciilor independente, a urmărit parcursul acestui proces, cât și modul de implementare de la nivelul fiecărei Case de Asigurări de Sănătate județene. 

Impactul deciziei asupra mediului farmaceutic

Există o serie de argumente pentru care implementarea acestei decizii va produce o multitudine de efecte cu impact negativ asupra mediului farmaceutic și nu numai, printre care amintim: 

 • falimentarea farmaciilor independente, mici și mijlocii, în special din mediul rural, unde comunitățile vor fi cele mai afectate; în aceste comunități există deja o lipsă a serviciilor medicale, consecință a penuriei medicilor de familie, la care se va adăuga imposibilitatea aprovizionării cu medicamente și asigurarea serviciilor farmaceutice; 
 • afectarea gravă a asistenței farmaceutice datorită volumului mare de lucru la care vor fi supuși farmaciștii pentru a pune la dispoziția CAS un volum uriaș de date și acte, aferent unei perioade de timp foarte lungii, din 2015 până în prezent, care parțial s-a și supus prescripției;
 • producătorii de medicamente ar putea solicita recalcularea taxei clawback, având în vedere faptul că aceasta se raportează la prețul maximal cu amănuntul, și nu la prețul cu discount, ceea ce va duce la pierderi pentru bugetul statului; 
 • lipsa de predictibilitate și de claritate a legislației din domeniu care a dus la asemenea interpretări cu consecințe retroactive, poate duce inclusiv la decizia de retragere de pe piața românească a unor producători de medicamente, cu efecte grave în ceea ce privește lipsa unor tratamente importante pentru pacienți, în contextul în care ne confruntăm de la an la an cu o lipsă tot mai mare a medicamentelor din țară;
 • statul român ar trebui să returneze farmaciilor sumele pe care acestea le-au achitat deja sub formă de taxe și impozite în urma înregistrării acestor reduceri comerciale-ceea ce ar reprezenta o altă pierdere semnificativă pentru bugetul statului. 

Demersuri realizate de AFIE: 

 • Adresă către Ministerul Sănătății referitoare la implementarea deciziei Curții de Conturi a României cu privire la reducerile comerciale de care farmaciile comunitare au beneficiat și adaosurile practicate de către acestea și necesitatea stringentă de modificare a OMS nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman.
 • Ședințe interne cu membri AFIE pentru a oferi sprijin pe cererile primite și prezentarea modalităților de abordare a situațiilor apărute. 
 • Oferirea de suport juridic constant și individualizat membrilor AFIE, care să răspundă fiecărui caz în parte, inclusiv cu ajutorul avocatului asociației. 
 • Realizarea unor modele de răspuns personalizate pentru CAS-uri județene, având în vedere varietatea de cereri venite către farmaciile independente din partea acestora, precum și a altor adrese în funcție de specific (exemplu: solicitări de prelungire a termenului pentru pregătirea documentelor, model de adresă pentru farmaciile care au primit deja al doilea răspuns din partea CAS).
 • Participarea fizică, alături de alți farmaciști și organizații, la o serie de întâlniri convocate de către reprezentanți ai caselor de asigurări de sănătate județene
 • Solicitarea unei audiențe la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru a aduce în atenție problemele legate de acțiunea de control demarată de casele județene de asigurări de sănătate și găsirea unor soluții oportune - întâlnirea a avut loc fizic între reprezentanții AFIE și CNAS în data de 21 iulie. 
 • Transmiterea de propuneri în scris către CNAS cu privire la Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013, publicat în transparență decizională pe pagina web a CNAS în data de 24.06.
 • Participarea la dezbaterea publică organizată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în data de 18 iulie privind Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013.
 • Participarea la întâlniri cu diferite grupuri de avocați, care și-au oferit serviciile pentru speța cu care se confruntă farmaciile, inclusiv pentru dezbaterea aspectelor juridice ale situației prezente. 
 • Memoriu adresat Parlamentului României, care vizează o serie de argumente și consecințe ale implementării deciziei Curții de Conturi și prin care AFIE solicită urgent anularea efectelor pe care sentința dată recent de Înalta Curte de Casație și Justiție le are asupra farmaciilor.
 • Solicitare audiență la Ministerul Sănătății, la Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale, cu privire la prevederile OMS nr. 368/2017.
 • Reprezentanții AFIE au participat în cadrul dezbaterii publice asupra OMS nr. 368/2017, din 4 august. Aceștia au subliniat nevoia urgentă de modificare a actului normativ în ceea ce privește terminologia utilizată privind cotele de adaos. Dezbaterea integrală poate fi urmărită aici: https://www.youtube.com/watch?v=MWfIez0BNnc 
 • Președinta AFIE, doamna farm. Pavel Cristina, a fost invitată la B1 TV pentru a expune punctul de vedere al farmaciilor independente cu privire la aplicarea Deciziei Curții de Conturi. Dezbaterea integrală aici: https://www.youtube.com/watch?v=UiropktT7J0 
 • Audiență la Ministerul Sănătății, cu doamna Director a Direcției Farmaceutice, pentru a reitera nevoia urgentă de modificare a OMS nr. 368/2017. În mod particular, este stringentă modificarea prevederilor care vizează cotele de adaos, ținând cont de situația gravă cu care farmaciile comunitare se confruntă, și anume implementarea unei decizii a Curții de Conturi. 
 • Transmiterea unei adrese către CNAS pentru a solicita clarificări privind macheta solicitată de către casele de asigurări de sănătate județene în baza metodologiei de control transmisă de CNAS acestora.
 • Transmiterea unui comunicat de presă prin care Asociația Farmaciilor Independente Ethica își manifestă public dezaprobarea față de modul în care statul alege să trateze farmaciile din România, unul dintre principalii stâlpi ai sistemului de sănătate.   
 • Participare activă în cadrul dezbaterii găzduite de grupul parlamentar USR în Parlament, având ca temă decizia Curții de Conturi cu scopul de a identifica soluții pentru consecințele grave care se vor produce dacă această decizie va fi implementată. Dezbaterea integrală poate fi urmărită aici: https://www.youtube.com/watch?v=zc7l5WKWC4o 
 • Transmiterea de propuneri cu privire la proiectul de Ordonanță pentru modificarea Legii nr. 95/2006 publicat în transparență decizională de către Ministerul Sănătății, care vizează clarificarea legislației prin completarea definițiilor „prețului de referință” și a „prețului de decontare” utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

Lista demersurilor va fi actualizată în mod constant în funcție de cum evoluează situația.

 

AFIE își dorește să sprijine toți membrii și să ofere suport pentru toate cererile caselor de asigurări de sănătate. Scrieți-ne la adresa de mail, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru orice întrebare și vom încerca să vă oferim cât mai multe informații pentru fiecare situație. 

 

De asemenea, dacă nu sunteți încă membru al asociației, dar vă doriți să fiți reprezentat la nivel național, în fața autorităților, și să beneficiați de suport juridic și nu numai, vă rugăm să accesați următorul link pentru mai multe detalii despre beneficiile, condițiile și documentele necesare aderării: https://www.afiethica.ro/adera

 • Vizualizări: 2501