Skip to main content

Pacienţii riscă să nu se mai poată aproviziona din farmacii

Asociatia Farmaciilor Independente ETHICA reclamă din nou întârzieri ale termenelor de plată din partea caselor de asigurări de sănătate pentru decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de către farmaciile comunitare. Farmaciile independente riscă falimentul, iar pacienţii acestora nu vor mai avea parte de asistenţă farmaceutică de calitate.

Încă din luna septembrie, AFIE (Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica) a trimis o adresă Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin care cerea respectarea termenelor de plată pentru medicamentele eliberate în regim compensat sau gratuit în sistemul de asigurări de sănătate.

După două luni, farmaciile independente revin către autorități din cauza acutizării problemelor privind întârzierile la plată, exprimându-și îngrijorarea profundă privind blocajul financiar la care se va ajunge și care va avea repercusiuni de fapt asupra sănătății pacienților care se adresează farmaciilor independente.

Deși ultimul an a fost unul dificil pentru farmaciile comunitare și pentru personalul acestora, care nu și-a întrerupt activitatea pentru a asigura pacienților asistență și medicamente, nu am solicitat susținere financiară suplimentară, deși alte state comunitare s-au gândit la farmaciști. Singurul lucru pe care îl solicităm este să se respecte măcar termenele actuale de plată și să nu se mai producă întârzieri la plată.

Strict vorbind, aprovizionarea cu medicamente a farmaciei se învârte într-un cerc: farmacia se aprovizionează cu medicamente de la furnizori, pentru a le putea elibera pacienților, care plătesc o parte din valoarea acestora în funcție de prescripția medicală, cealaltă parte fiind decontată farmaciei de către casele de asigurări de sănătate după câteva luni de zile de la eliberarea propriu-zisă. Dacă plata nu se realizează la timp de către casele de asigurări de sănătate, farmaciile nu pot achita la rândul lor furnizorii de medicamente și nu se mai pot aproviziona. Pacientul este cel care are de suferit în final.”, a declarat farm. Sînziana Mardale, președinte AFIE.

Din experienţa ultimilor ani, s-a constatat faptul că perioada sfârșitului de an şi începutului următorului an este una dintre cele mai dificile pentru farmaciile comunitare.

Motivele principale sunt:

-          întârzierile la plată de către casele de asigurări de sănătate pentru decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de către farmaciile comunitare

-          perioada marcată de zile libere în care vămile nu lucrează şi mişcarea mărfurilor este îngreunată substanţial

-          plata taxelor anuale către stat

2020 este însă un an şi mai dificil din cauza situaţiei excepţionale în care ne aflăm, iar dificultatea farmaciilor comunitare de a face faţă este crescută exponenţial de câţiva noi factori:

-          în situaţia pandemiei materialele sanitare şi multe medicamente sunt livrate farmaciilor doar cu plata pe loc

-          circulaţia mărfurilor este îngreunată de pandemia de coronavirus

-          adresabilitatea farmaciilor a scăzut și prin urmare și veniturile acestora s-au diminuat semnificativ.

De aceea, este cu atât mai important ca, în aceste condiţii, statul, prin instituţiile sale abilitate, să respecte termenele de decontare a medicamentelor.

În lipsa respectării acestui termen, multe farmacii independente se vor afla în pragul falimentului şi nu se vor putea redresa în timp util pentru a funcţiona din nou la începutul anului.

Ca o consecinţă directă şi negativă a îngreunării activităţii farmaciilor independente, pacienţii nu vor mai putea cumpăra medicamentele necesare tratamentului recomandat de medic.

Farmaciile independente își manifestă deschis astăzi îngrijorarea deoarece estimează că  întârzierile la plată ar putea să fie mai mari de 60 de zile pentru acest an.

AFIE susţine interesele farmaciilor independente şi speră ca şi autorităţile să sprijine activitatea acestor farmacii şi să înţeleagă că sunt unităţi esenţiale pentru asigurarea sănătăţii populaţiei. Farmaciile independente sunt conduse de standarde etice şi morale conforme cu profesia de farmacist şi oferă servicii farmaceutice profesioniste.

  • Vizualizări: 2465