Skip to main content

Negocieri privind Contractul-cadru la Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Reprezentanții Asociației Farmaciilor Independente Ethica au participat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la București, la negocierile privind normele de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2019.

O serie din aspectele aduse în discuție de AFIE se regăsesc mai jos:

  • Eliberarea medicamentelor pentru categoriile speciale de pacienți care beneficiază de prevederi distincte la CASA OPSNAJ. S-a decis la nivelul CNAS faptul că este necesară lămurirea acestor aspecte, motiv pentru care CNAS va iniția discuții cu cei de la CASA OPSNAJ spre a lămuri aceste aspecte, revenind ulterior cu precizări legate de aceste aspecte.
  • Existența posibilității eliberării fracționate pentru medicamentele deficitare. Reprezentanții CNAS au precizat că pentru a se putea face o astfel de modificare este necesar să se modifice prevederi legale la nivelul altor acte normative.
  • Referitor la dovezile prin care farmaciile pot arăta reprezentanților CAS faptul că au efectuat demersuri pentru a se aproviziona cu medicamentul solicitat, reprezentanții AFIE au precizat că sunt situații în care farmaciilor le este dificil să aducă astfel de dovezi (comenzi telefonice și/sau pe platforma electronică a depozitului de medicamente).
  • Propunerea AFIE ca pe lista afișată de CAS locale a furnizorilor de medicamente aflați în relații contractuale să fie menționate și oficinele locale de distribuție a fost acceptată de către CNAS.
  • Propunerea modificării termenului în care se poate face raportarea în cazul nefuncționării SIUI (la acest – o zi lucrătoare de la reluarea activității SIUI), care nu a fost acceptată de CNAS.
  • Propunerea AFIE ca, în situația nefuncționării SIUI, farmaciile să nu fie responsabile pentru faptul că la acel moment nu se poate dovedi calitatea de asigurat, prin urmare nu li se pot imputa prescripțiile eliberate în acel moment nu a fost acceptată de CNAS.
  • Propunerea privind modificarea formularului de prescripție pentru a include și obligația de informare a pacienților cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal – în funcție de răspunsul celor de la Autoritatea Națională a Protecției Datelor cu Caracter Personal, se va lua în discuție modificarea formularului prescripției.
  • Vizualizări: 1242